Sikkerhedsvagtelev

Vil du gerne have ansvaret for andres sikkerhed?

Som sikkerhedsvagt kommer du til at arbejde med overvågning og sikkerhed. På uddannelsen lærer du blandt andet om det udstyr, der bruges som led i at forhindre brand, tyveri og hærværk. Du får også indblik i, hvordan du efterfølgende rapporterer det arbejde, du udfører.

Uddannelsen som sikkerhedsvagt tager 2 år.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undevisning i:

  • Retslære
  • Dansk
  • Engelsk
  • Idræt

Du vil også få fag som kommunikation, psykologi samt konflikthåndtering.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som sikkerhedsvagt?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet sikkerhedsvagt kan du typisk finde job i vagt- og sikkerhedstjenester, men du kan også vælge at etablere dig som selvstændig.

Er du faglært sikkerhedsvagt med minimum 2 års erhvervserfaring, har du mulighed for at efteruddanne dig på deltid. Du kan læse mere om dine muligheder her.

 

Hvad får en sikkerhedsvagtelev i løn?

Du kan blive klogere på lønsatserne for elever og lærlinge via nedstående link.

Lønforhold