Sikkerhedsvagtelev

Vil du gerne have ansvaret for andres sikkerhed?

Som sikkerhedsvagt kommer du til at arbejde med overvågning og sikkerhed. På uddannelsen lærer du blandt andet om det udstyr, der bruges som led i at forhindre brand, tyveri og hærværk. Du får også indblik i, hvordan du efterfølgende rapporterer det arbejde, du udfører.

Uddannelsen som sikkerhedsvagt tager 2 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som sikkerhedsvagt er det centralt at:

 • Kunne bevare roen og samtidig udvise handlekraft
 • Have god fysik
 • Være ansvarsbevidst
 • Kunne kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Være indstillet på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undevisning i:

 • Retslære
 • Dansk
 • Engelsk
 • Idræt
 • Kommunikation
 • Psykologi
 • Konflikthåndtering.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som sikkerhedsvagt?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Sjælland

Fyn

Jylland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet sikkerhedsvagt kan du typisk finde job i vagt- og sikkerhedstjenester, men du kan også vælge at etablere dig som selvstændig.

Er du faglært sikkerhedsvagt, kan du søge om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en sikkerhedsvagtelev i løn?

Du vil modtage løn som elev under dit forløb. Hent overenskomsten og bliv klogere på, hvad en sikkerhedsvagtelev får i løn her.

Overenskomsten, der er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, afgøre, hvad du kan få i løn som elev. Du skal i den forbindelse holde dig opdateret omkring nye overenskomstaftaler indenfor faget, da det kan påvirke, hvad du får i elevløn.

Har du spørgsmål angående elevløn, kan du spørge fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.