Slagterlærling

Er du typen, der er den selvudnævnte grillmester i familien, så er der måske gemt en knivskarp slagter i dig

Som slagterlærling kommer du til at lære om slagtning og partering af svin og kreaturer. På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan kødet skæres ud, forarbejdes og kvalitetssikres, så det passer til de forskellige markeder i verden.

Uddannelsen som slagter varer mellem 2,5 år og 3,5 år alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som slagter er det vigtigt, at du:

  • Kan arbejde i et højt tempo
  • Er forberedt på skiftende arbejdstider
  • Vægter hygiejne højt
  • Er klar på forskellige typer arbejdsopgaver

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som varer mellem 10 og 30 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

  • At udbene skinker, midterstykker og forender til eksport
  • At udskære og udbene kød til det danske marked

Du vil også få fag som regning og kalkulation, dansk, ergonomi, informationsteknologi samt samfundsfag.

Du kan blive klogere på en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som slagter?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som slagter (trin 1) eller med speciale som forædler, svineslagter eller kreaturslagter (trin 2).

Slagter

På dette speciale beskæftiger du dig med de almindelige opgaver, der forekommer i forbindelse slagtning af svin. Du får desuden en grundlæggende viden om sikkerheden og hygiejnen i forbindelse med arbejdet.

Forædling

Vælger du specialet forædling lærer du blandt andet at producere saltede, kogte og røgede kødvarer. Du får også indsigt i forskellige måder at konservere på.

Svineslagter

Som svineslagter lærer du blandt andet at vurdere produktionsformer samt at optimere produktionen i forbindelse med slagtning af svin.

Kreaturslagter

På dette speciale er der fokus på okseslagtning. Du lærer blandt andet at klassificere og at planlægge og foretage slagtning.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet slagter kan du typisk finde arbejde i slagtehuse eller på slagterier. Du har derudover mulighed for at blive ansat i en slagterafdeling i supermarkeder.

Efter endt uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en slagterlærling i løn?

Du kan se, hvad du kan få i løn som slagterlærling her.

Det er overenskomsten indenfor faget, der afgøre, hvad du modtager i elevløn under dit forløb. Hold dig opdateret omkring en ny overenskomstaftale mellem arbejdsgivere og fagforening, da det kan ændre på, hvad du får i løn.

Kontakt fagforeningen hvis du har spørgsmål, der omhandler din elevløn, eftersom de vil kunne give dig de præcise svar.