Social-og sundhedshjælperelev

Vil du gerne have et arbejde med mening, hvor du hjælper andre?

Som social- og sundhedshjælper kommer du til at yde omsorg for andre mennesker og hjælpe dem med dagligdagens gøremål. Det er vigtigt, du er god til mennekser, da en stor del af jobbet går ud på at snakke med ældre og hjælpe dem med påklædning, vask og rengøring. Du kommer også til at holde øje med udviklingen i de ældres helbred.

Uddannelsen tager 2 år og 2 måneder.

 

Forudsætninger

Som social- og sundhedshjælper er det vigtigt, at du:

  • Er empatisk overfor andre menneskers situation
  • Er indstillet på, at det kan være psykisk udfordrende at arbejde syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
  • Er forberedt på at skulle hjælpe andre med personlig hygiejne
  • Er indstillet på, at der er skiftende arbejdstider

 

Uddannelsen opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På skolen undervises du blandt andet i:

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, pleje og omsorg
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du vil også få fag som dansk og naturfag.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som social- og sundhedshjælper?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Sjælland

Fyn

Jylland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som social- og sundhedshjælper kan du typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger samt på dag- og ældrecentre.

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at læse videre.  Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en social- og sundhedshjælperelev i løn?

Bliv klogere på, hvad en social- og sundhedshjælperelev modtager i løn under sit forløb her.

Overenskomsten indenfor faget afgøre, hvad du kan modtage i elevløn. Overenskomsten er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, så husk at holde øje med, hvorvidt der bliver indgået en ny, da det kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål, der omhandler din elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.