Social-og sundhedshjælperelev

Vil du gerne have et arbejde med mening, hvor du hjælper andre?

Som social- og sundhedshjælper kommer du til at yde omsorg for andre mennesker og hjælpe dem med dagligdagens gøremål. Det er vigtigt, du er god til mennekser, da en stor del af jobbet går ud på at snakke med ældre og hjælpe dem med påklædning, vask og rengøring. Du kommer også til at holde øje med udviklingen i de ældres helbred.

Uddannelsen opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

På skolen undervises du blandt andet i:

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, pleje og omsorg
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du vil også få fag som dansk og naturfag.

Hvor læses uddannelsen som social- og sundhedshjælper?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som social- og sundhedshjælper kan du typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger samt på dag- og ældrecentre.

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at læse videre til social- og sundhedsassistent.

Hvad får en social- og sundhedshjælperelev i løn?

Du kan læse mere om, hvad en elev får i løn ved at besøge vores side om lønforhold for elever og lærlinge.

Lønforhold