Social-og sundhedsassistentelev

Vil du gerne have et praktisk arbejde, hvor du kan være der for andre?

Som social- og sundhedsassistent er din vigtigste opgave at hjælpe og pleje mennesker, som har svært ved at klare sig selv. Dette kan blandt andet være ældre, syge og handicappede mennesker. Foruden at lære at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, vil du også lære, hvordan du vejleder og motiverer andre til at drage omsorg for sig selv.

 

Forudsætninger:

Social- og sundhedsassistent er det vigtigt, at du:

 • Kan bevare overblikket
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er ansvarbevidst
 • Er indstillet på at skulle hjælpe andre mennesker med deres personlige hygiejne
 • Er forberedt på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen tager 3 år og 10 måneder, hvis du tager den som en ordinær uddannelse, og 4 år og 7 måneder, hvis du tager den som et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb ved at klikke på knappen.

Læs mere

 

Uddannelsen består af et grundforløb af enten 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Sygdom og sygepleje (både fysisk og psykisk sygdom)
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Du vil ligeledes modtage undervisning i fag som dansk, engelsk og naturfag.

 

Hvor læses uddannelsen som social- og sundhedsassistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din social- og sundhedsassistentuddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C fysik C og kemi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Biologi C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Matematik B
 • Psykologi C
 • Samfundsfag B

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du vil som færdiguddannet social- og sundhedsassistent typisk få arbejde på hospitaler, plejehjem, institutioner for fysisk og psykisk handicappede mm.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, har du mulighed for at søge ind på en lang række professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder specifikke adgangskrav:

Bemærk: Alle disse uddannelser har specifikke adgangskrav bortset fra Diakoni og Socialpædagogik.

 

Hvad får en social- og sundhedsassistentelev i løn?

For at blive klogere på elever og lærlinges løn, kan du klikke dig ind på vores side om lønforhold.

Lønforhold