Social-og sundhedsassistentelev

Vil du gerne have et praktisk arbejde, hvor du kan være der for andre?

Som social- og sundhedsassistent er din vigtigste opgave at hjælpe og pleje mennesker, som har svært ved at klare sig selv. Dette kan blandt andet være ældre, syge og handicappede mennesker. Foruden at lære at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, vil du også lære, hvordan du vejleder og motiverer andre til at drage omsorg for sig selv.

Uddannelsen tager 3 år og 10 måneder, hvis du tager den som en ordinær uddannelse, og 4 år og 7 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et eux-forløb her.

 

Forudsætninger:

Social- og sundhedsassistent er det vigtigt, at du:

 • Kan bevare overblikket
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er ansvarbevidst
 • Er indstillet på at skulle hjælpe andre mennesker med deres personlige hygiejne
 • Er forberedt på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af enten 20 eller 40 ugers varighed efterfulgt af et hovedforløb, som veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Sygdom og sygepleje (både fysisk og psykisk sygdom)
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Du vil ligeledes modtage undervisning i fag som dansk, engelsk og naturfag.

Læs mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som social- og sundhedsassistent?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din social- og sundhedsassistentuddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C fysik C og kemi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Biologi C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Matematik B
 • Psykologi C
 • Samfundsfag B

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du vil som færdiguddannet social- og sundhedsassistent typisk få arbejde på hospitaler, plejehjem, institutioner for fysisk og psykisk handicappede mm.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, har du mulighed for at søge ind på en række videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en social- og sundhedsassistentelev i løn?

Hvis du vil vide, hvad en social- og sundhedsassistentelev får i løn, så kan du finde mere information her.

Overenskomsten indenfor faget afgøre, hvad du kan modtage i elevløn. Overenskomsten er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, så husk at holde øje med, hvorvidt der bliver indgået en ny, da det kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.