Tandklinikassistentelev

Vil du være tandlægens højre hånd og være med til at give andre et flot smil?

Som tandklinikassistent kommer du til at tage imod patienter og assistere tandlægen. Du vil også lære, hvordan du tager røntgenbilleder og vejleder patienter om deres tænder og mundhygiejne.

Uddannelsen som tandklinikassistent varer 3 år og 6 måneder.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i forebyggelse, anatomi og fysiologi, røntgen og klinikadministration. Du vil også have fag som dansk, hygiejne og førstehjælp.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som tandklinikassistent?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, også udbyder hovedforløbet.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet tandklinikassistent kan du både søge job ved både private og kommunale tandklinikker og tandplejeordninger.

Vælger du at videreuddanne dig, kan du søge om optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser: Jordemoder og Tandplejer. Bemærk dog at begge disse uddannelser har specifikke adgangskrav.

 

Hvad får en tandklinikassistentelev i løn?

Bliv klogere på, hvad elever og lærlinge får i løn ved at besøge vores side om lønforhold.

Lønforhold