Tarmrenserelev

Vil du indgå som et vigtigt led i slagterindustrien?

Hvis du interesserer du dig for slagteriproduktion og gerne vil have et job, hvor dit arbejde bliver brugt til videreforarbejdning af pålæg og pølser, og hvor noget af det endda kommer til udlandet, bør du uddanne dig til tarmrenser. På uddannelsen vil du lære at rense og sortere tarmene både med en maskine og manuelt. Du vil også få et indblik i, hvordan tarmene pakkes og kvalitetskontrollers.

Uddannelsen som tarmrenser tager 3 år.

 

Forudsætninger

Som tarmrenser er det centralt at du:

 • Har god fysik
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Har sans for hygiejne
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Kan arbejde sammen med andre i et arbejdssjak
 • Kan arbejde i højt tempo – en del af arbejdet er akkordarbejde
 • Er god til at læse instruktioner
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Efterbehandling af smaltarme
 • Efterbehandling af svinemaver
 • Egenkontrol i tarmbranchen
 • Værktøjs- og maskinlære

Du vil også få fag som dansk, informationsteknologi, samfundsfag og ergonomi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som tarmrenser?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Sjælland

Skolen, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet tarmrenser kan du få job på slagterier og pølsefabrikker.

Efter uddannelsen har du mulighed for videreuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en tarmrenserelev i løn?

Find ud af hvad du kan få i løn som tarmrenserelev her.

Din løn som elev afhænger af overenskomsten indenfor faget. Det er denne aftale mellem fagforening og arbejdsgivere, der afgøre, hvad du modtager i løn under dit forløb som elev. Du skal dog være opmærksom på, at der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, som kan påvirke, hvad du får. Husk i den forbindelse at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål omkring din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.