Tarmrenserelev

Vil du indgå som et vigtigt led i slagterindustrien?

Hvis du interesserer du dig for slagteriproduktion og gerne vil have et job, hvor dit arbejde bliver brugt til videreforarbejdning af pålæg og pølser, og hvor noget af det endda kommer til udlandet, bør du uddanne dig til tarmrenser. På uddannelsen vil du lære at rense og sortere tarmene både med en maskine og manuelt. Du vil også få et indblik i, hvordan tarmene pakkes og kvalitetskontrollers.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Efterbehandling af smaltarme
  • Efterbehandling af svinemaver
  • Egenkontrol i tarmbranchen
  • Værktøjs- og maskinlære

Du vil også få fag som dansk, informationsteknologi, samfudsfag og ergonomi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som tarmrenser?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Industritarmrenser (2 år – trin 1)

På specialet som industritarmrenser lærer du blandt andet om sortering, rensning og efterbehandling af svinetarme. Du lærer også om sikkerhed, hygiejne og om vedligeholdelse af de maskiner, der bruges i arbejdet.

Tarmrenser (3 år – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på branchens struktur, budgetlægning og lagerstyring.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet tarmrenser kan du få job på slagterier og pølsefabrikker.

Afslutter du uddannelsen på trin 2 som tarmrenser, har du mulighed for at søge ind på en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Bemærk dog, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er for den pågældende uddannelse.

Hvad får en tarmrenserelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge her.

Lønforhold