Tjenerlærling

Er du serviceminded med stor interesse for mad og vin?

Som tjener bliver en af dine primære opgaver at snakke med restaurantens gæster og anbefale dem mad og drikkevarer fra menukortet. Det er derfor vigtigt, du formår at skabe et overblik over, hvad der sker i køkkenet, så du ved, hvilke retter der serveres. Uddannelsen er især for dig, der ønsker indblik i servicering og gastronomi.

Uddannelsen som tjener tager mellem 2 år og 2 måneder og 3 år og 10 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år. Du kan læse mere om at at tage en erhversuddannelse med eux her.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen undervises du blandt andet i:

 • Gastronomi
 • Drikkevarer
 • Menulære
 • Konference- og selskabsservering
 • Praktisk tjenerarbejde

Du vil også gå fag som arbejdsmiljø, salg, service og psykologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som tjener?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Konference- og selskabstjener (2 år 2 mdr. – trin 1)

På dette speciale lærer du at servere og tage imod bestillinger i forbindelse med større og mindre selskaber. Du vil desuden få indsigt i gastronomi.

Tjener (3 år 10 mdr. – trin 2)

På dette speciale får du et mere dybdegående kendskab til gastronomi og en mere rådgivende rolle i forhold til at servicere gæsterne. Du vil desuden få sprog som engelsk og lære franske fagudtryk.

 

Tjeneruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk c, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og fysik C.

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – proces, levnedsmiddel og sundhed.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Færdiguddannede tjenere finder typisk job på restauranter, kroer og til større arrangementer og selskaber. Du skal være opmærksom på, at der er meget aften- og weekendarbejde.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, når du er færdig med tjeneruddannelsen (trin 2), kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Serviceøkonom og professionsbacheloruddannelsen Ernæring og sundhed. Bemærk dog, at der er specifikke adgangskrav til professionsbacheloren.

 

Hvad får en tjenerelev i løn?

Du kan blive klogere på lønsatserne for elever og lærlinge via linket herunder.

Lønforhold