Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Er du til fysisk arbejde, og vil du være en af dem, der står bag de danske veje, broer, gågader o. lign.?

Som anlægs- og bygningsstruktør lærer du at bygge veje, bygninger og fortove. Som brolægger lægger du blandt andet fliser og brosten på fortov, i gågader og på pladser. På uddannelsen får du viden om de forskellige materialer, der bruges i arbejdet samt hvordan du sikrer, at det er holdbart i al slags vejr.

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Tager du uddannelsen med et eux-forløb, varer den 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som brolægger er det centralt at du:

 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er indstillet på at arbejde udendørs
 • Er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Er god til at organisere og planlægge aktiviteter
 • Kan samarbejde med andre faggrupper
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 • Har lyst til at arbejde med it og teknik

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Vej, anlæg og belægning
 • Bygge- og anlægsteknik
 • Tegningsforståelse
 • Teknologi

Du vil også få fag som arbejdsmiljø, sikkerhed, byggeri og samfund.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som anlægsstruktør, bygningsstruktør og brobygger.

Anlægsstruktør

På dette speciale lærer du at sørge for, at der bliver gjort klar til byggeri – herunder gravning, flytning og planering af jord. Du lærer også, hvordan der lægges dræn, støbes fundament og hvordan der lægges betonlægning så som fliser.

Bygningsstruktør

Her består det meste af arbejdet over jorden. Her opnår du stort kendskab til de materialer, du kommer til at arbejde med. Projekterne her vil typisk være trapper, kældre, vejbroer og motorveje.

Brolægger

På dette speciale kommer du til at arbejde med veje, torve og pladser. Det kan være arbejdsopgaver som flisebelægning, kantsten samt udsmykningsopgaver i beton og brosten.

 

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du kan både få arbejde hos kommunen og ved private bygge-  eller entreprenørvirksomheder, men du kan også vælge at starte egen virksomhed og dermed etablere dig som selvstændig.

Som færdiguddannet har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får man i løn på uddannelsen?

Som anlægsstruktørelev, bygningsstruktørelev eller brolæggerelev vil du modtage løn under dit forløb. Tjek hvad du kan få i elevløn her.

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Har du spørgsmål omkring din elevløn, bedes du kontakte din fagforening, da de kan give dig de præcise svar.