Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Vil du arbejde med maskiner inden for landbrug, skovbrug eller byggeri?

På entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen beskæftiger du dig med reparation og vedligeholdelse af maskiner, der bruges indenfor byggeri, landbrug og skovbrug. Du lærer at montere redskaber og ekstraudstyr samt at svejse og fremstille reservedele.

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen tager mellem 2,5 år og 4,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Du har også mulighed for at tage denne uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Tager du den med EUX, varer den 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it, teknik og mekanik
 • Har logisk sans og kan arbejde omhyggeligt og systematisk
 • Er indstillet på at arbejde udendørs og indendørs, både på værksted og ude hos kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj og bremser i både landbrugs- og entreprenørmaskiner

Du vil også få fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, it, engelsk og naturfag.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Uddannelsens hovedforløb skal tages på Erhvervsskolerne Aars.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som materielmekaniker (trin 1) eller med speciale som entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed eller kranmekaniker.

Materielmekaniker (trin 1)

På dette speciale er der fokus på mindre maskiner, der blandt andet bruges i parker og haver. Du lærer blandt andet, hvordan disse efterses og repareres.

Landbrugsmaskinmekaniker (trin 1 + 2)

På dette speciale lærer du at kontrollere og reparere de maskiner, som bruges i landbrug, skovbrug og gartneri.

Entreprenørmaskinmekaniker (trin 1 + 2)

Med speciale som entreprenørmaskinmekaniker lærer du om kontrol og reparation af de maskiner, der anvendes indenfor bygge- og anlægsområdet.

Personliftmekaniker (trin 1 + 2)

Som personliftmekaniker lærer du at foretage eftersyn, teste og reparere personlifte.

Landbrugssmed (trin 1 + 2)

Her lærer du at reparere blandt andet landbrugsmaskiner og pumper. Derudover lærer du at installere rør og svejse dele til de forskellige ting i landbruget.

Kranmekaniker (trin 1 + 2)

Som kranmekaniker beskæftiger du dig med eftersyn og reparation af kraner. Du lærer også, hvordan de stilles op.

 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – design og produktion

Du kan blive klogere på et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Efter endt uddannelse kan du typisk finde job på værksteder, der beskæftiger sig med reparation og servicering af entreprenør- eller landbrugsmaskiner. Hvilket speciale du afslutter uddannelsen som, har betydning for hvor du typisk finder arbejde.

Hvis du ønsker at uddanne dig yderligere, har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad er lønnen på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen?

Brug løngrisen og bliv klogere på, hvad du kan få i elevløn, når du tager entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Hvis du har spørgsmål, der omhandler din elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.