Industrioperatørelev

Vil du gerne være med til at overvåge og optimere produktionen i industrien?

Som industrioperatør kommer du til at beskæftige dig med betjening af forskellige produktionsanlæg. Du lærer både at betjene og vedligeholde maskinerne, men også at kvalitetssikre det, som maskinerne producerer.

Uddannelsen som industrioperatør varer mellem 2 år og 6 måneder og 3 år og 2 måneder. Dette kommer an på, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som industrioperatør er det centralt at du:

 • Har lyst til arbejde med produktion i industrien
 • Har fokus på kvalitet
 • Har lyst til at arbejde med teknik og it-styrede maskiner
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Er praktisk anlagt
 • Kan samarbejde med andre
 • Er klar til også at løse rutineopgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider med aften- og nattearbejde
 • Også er med til at planlægge produktionen.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Overvågning og betjening af anlæg
 • Fejlfinding og reparation
 • Produktionsoverblik og -optimering
 • Kvalitetssikring
 • Lean

Du vil også få fag som arbejdsorganisering og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som industrioperatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du har mulighed for at specialisere dig indenfor det område der interesserer dig mest. Specialerne er industrioperatør (trin 1) og industrioperatør-produktivitet (trin 2).

Industrioperatør

Du får grundlæggende viden om fremstillingsproduktion og betjening af forskellige produktionsanlæg.

Industrioperatør-produktivitet

Du lærer at deltage i planlægning af en produktionsopgave og at betjene forskellige maskiner. Derudover lærer du også om sikkerhed og kvalitetssikring.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En industrioperatør er typisk specialiseret indenfor et bestemt område, som de efterfølgende får job indenfor. Det kan for eksempel være produktionsmaskiner indenfor jern og metal, medicin, fødevarer, træ, elektronik osv. Langt de fleste får job i medicinindustrien.

Som færdiguddannet industrioperatør kan du søge om optagelse på en valgfri erhvervsakademiuddannelse. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en industrioperatørelev i løn?

Bliv klogere på fagets overenskomst og hvad en industrioperatørelev får i løn.

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Har du spørgsmål, der omhandler din elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.