Maskinsnedkerelev

Har du hænderne skruet ordentligt på, og vil du lære at fremstille møbler, gulve og døre?

På uddannelsen som maskinsnedker lærer du blandt andet at slibe, høvle og fræse ved hjælp af forskellige maskiner. Du får også et indgående kendskab til de materialer, der anvendes under processen. Du lærer at planlægge et helt produktionsforløb samt at betjene og vedligeholde de anvendte maskiner.

Uddannelsen som maskinsnedker tager mellem 2,5 år og 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med. Tager du uddannelsen med et eux-forløb varer den 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som maskinsnedker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it, teknik og maskiner
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Har fokus på sikkerhed
 • Har god fysik – du står og går meget

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som maskinsnedker består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Materialeforståelse
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling
 • Matematik
 • Lim- og finerteknik

Du vil foruden disse fag også modtage undervisning i informationsteknologi, produktionsudvikling, produktion og service samt stil, form og farve.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som maskinsnedker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som maskinsnedker, produktionsassisten inden for døre og vinduer eller produktionasassistent inden for møbler.

Produktionsassistent inden for døre og vinduer

På dette speciale er der fokus på de maskiner, der bruges til fremstillingen af døre og vinduer.

Produktionsassistent inden for møbler

Du vil på dette speciale lære om de maskiner, der bruges til at fremstille møbler.

Maskinsnedker

Her får du kendskab hele produktionsforløbet. Du får indsigt i og lærer om de nyeste computerstyrede teknikker og produktudvikling.

 

Maskinsnedkeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din maskinsnedkeruddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal følgende fag fuldføres på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet maskinsnedker kan du blandt andet få job i store produktionsvirksomheder og på værksteder. Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig snedkermester.

Har du mod på mere uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med eux-forløb, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en maskinsnedkerelev i løn?

Du har som maskinsnedkerelev ret til elevløn under forløbet. Bliv klogere på hvor meget du kan få i løn her.

Din elevløn bestemmes af overenskomsten, der er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en nye overenskomstaftale, så husk at holde dig opdateret, da det kan påvirke, hvad du får i elevløn.

Har du spørgsmål angående din løn, kan du kontakte fagforeningen, der kan give dig de præcise svar.