Overfladebehandlerelev

Vil du gerne give produkter den sidste finish og sikre en længere levetid?

På uddannelsen som overfladebehandler kommer du til at klargøre det sidste på produkterne, så det endelige resultat bliver holdbart i mange år. Du lærer om forsegling ved hjælp af overfladebehandling, galvanisering og lak, at udføre forbehandlinger samt at håndtere affalds- og restprodukter. Du skal være opmærksom på, at dine opgaver kan være meget forskellige, og du skal være klar på at springe ud i udfordringer.

Uddannelsen som overfladebehandler varer mellem 2,5 år og 3,5 år. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Forudsætninger

Som overfladebehandler er det centralt at du:

  • Har god fysik
  • Har et godt syn og kan arbejde omhyggeligt og systematisk
  • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
  • Har fokus på kvalitet og detaljer
  • Er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
  • Er indstillet på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Forbehandling og metallisering
  • Pulverlakering
  • Vådlakering
  • Fra ide til produkt

Du vil også få fag som læring, kommunikation, samarbejde og engelsk.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som overfladebehandler?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Overfladebehandler (2 år 6 mdr. – trin 1)

På dette speciale lærer du om det grundlæggende indenfor faget.

Konstruktion (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på overflader på store emner så som skibe, tankanlæg og vindmøller. Du får indsigt i, hvordan udearbejdspladser etableres samt vådlakering og metallisering.

Komponenter (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Vælger du at specialisere dig indenfor komponenter, er der fokus på seriefremstillede produkter – dette kan blandt være interiør, der er fremstillet som lamper og møbler. Du får også indsigt i, hvordan både flyve- og landbrugsmaskiner overfladebehandles. Du lærer, hvordan man udfører kemisk forbehandling, pulverlakering med krav til lagtykkelse og vådlakering.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært overfladebehandler kan du typisk finde arbejde indenfor jern- og metalindustrien – både i større og i mindre virksomheder.

Afslutter du uddannelsen på trin 2 med specialet som enten konstruktion eller komponenter, kan du læse videre på en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Vær dog opmærksom på, at visse af disse uddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde.

Hvad får en overfladebehandlerelev i løn?

Du kan finde ud af, hvad en overfladebehandlerelev får i løn ved at klikke dig ind på linket herunder, hvor du kan finde fagets overenskomst.

Lønforhold

Overenskomsten bestemmer, hvad du kan få elevløn, og er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere. Når der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det have betydning for, hvad du får i løn som elev. Husk i den forbindelse at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.