Plastmagerelev

Vil du være ekspert i plastic?

Som plastmager beskæftiger du dig med produktion af produkter i plastic. Det kan være alt fra små dimser til store vindmøllevinger. Du lærer blandt andet, hvordan man vælger den rette type plastic samt den rette arbejdsteknik. Derudover får du også indsigt i, hvordan du vedligeholder de maskiner, der anvendes under produktionen, og hvordan du kvalitetssikrer de forskellige produkter.

Uddannelsen som plastmager tager mellem 2,5 år og 5,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Varigheden afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Du har også mulighed for at tage denne uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Vælger du at gøre det, varer uddannelsen 5 år.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

Læs mere

 

Forudsætninger

Som plastmager er det centralt at du:

 • Har lyst til arbejde med produktion i plastindustrien
 • Har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
 • Er klar til også at løse rutineopgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider med aften- og nattearbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Plastprocesser
 • Sammenføjning
 • Kvalitetskontrol og kontrolteknik
 • Plastteknologi og udvikling

Du vil også få fag som kemi, engelsk og matematik.

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som plastmager?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Plastmedhjælper (2 år 6 mdr. – trin 1)

Som plastmedhjælper medvirker du ved produktionen inden for de forskellige støbemetoder. I forbindelse med dette lærer du blandt andet at opstille de forskellige former og værktøjer. Du får også indsigt i, hvordan de forskellige computerstyrede produktionsmaskiner opstilles, startes, overvåges og vedligeholdes.

Plastmager, termoplast eller hærdeplast (4 år 6 mdr. – trin 2)

Du kan også vælge at afslutte uddannelsen på trin 2 som plastmager med speciale i enten termoplast eller hærdeplast. På dette speciale lærer du blandt andet at beregne de omkostninger, der er i forbindelse med en produktion samt at planlægge og udvikle denne produktion.

Specialist i plastproduktion (5 år 6 mdr. – trin 1 + 2 + 3)

På dette speciale er der fokus på udviklingen af plastproduktionen, så du får kompetencer til at udvikle og optimere produkter, produktiviteten og kvaliteten i produktionen.

 

Plastmageruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – design og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært plastmager kan du typisk finde arbejde på større fabrikker, der specialiserer sig i fremstillingen af produkter i plastic.

Afslutter du uddannelsen på trin 2, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog samt professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Tager du uddannelsen med eux, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

Hvad får en plastmagerelev i løn?

Klik dig ind på nedenstående link og find fagets overenskomst, så kan blive klogere på, hvad en plastmagerelev får i løn.

Lønforhold

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Kontakt fagforeningen hvis du har spørgsmål angående din elevløn, da de vil kunne give dig de præcise svar.