Procesoperatørelev

Besidder du teknisk snilde, og drømmer du om et job med ansvar i industrien? 

Som procesoperatør arbejder du med at fremstille hverdagsprodukter som fx mad, drikkevarer og medicin. Det er dig, der kommer til at have ansvaret for, at produktionen kommer til at forløbe optimalt, og produkterne bliver fremstillet i den rigtige kvalitet.

Du lærer blandt andet at identificere og forebygge tekniske problemer og at kvalitetssikre løbende.

Tager du uddannelsen som en ordinær erhvervsuddannelse varer den mellem 2 år og 6 måneder og 4 år og 6 måneder. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med.

Du kan også tage uddannelsen med et eux-forløb og på den måde få en erhvervsfaglig studentereksamen. Vælger du at tage den med eux varer uddannelsen 5 år. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb via linket herunder.

Læs mere 

 

Forudsætninger

Som procesoperatør er det centralt at du:

 • Har lyst til arbejde med produktion i industrien – du fremstiller produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad og medicin
 • Har lyst til at arbejde med teknik og it-styrede maskiner
 • Har fokus på kvalitet
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Er praktisk anlagt
 • Kan samarbejde med andre
 • Er klar til også at løse rutineopgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider med aften- og nattearbejde
 • Også deltager i projektarbejde.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Produktion med fysiske, kemiske og biologiske processer
 • Styring, regulering og overvågning
 • Kvalitetsarbejde
 • Procesteknologi og kemi
 • Betjening

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som procesoperatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

På denne uddannelse kan du vælge at afslutte som enten procesarbejder eller procesoperatør.

Procesarbejder (2 år 6 mdr.)

På dette speciale lærer du at sørge for, at produktionen forløber optimalt ved at overvåge og betjene produktionsanlæggene.

Procesoperatør (4 år 6 mdr.)

Som procesoperatør lærer du at styre, regulere og overvåge mere avancerede produktionsanlæg. Du lærer at udarbejde analyser af kemiske såvel som fysiske processer og at løse komplekse fejl og reparere og optimere anlæg.

 

Procesoperatøruddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C.
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og informationsteknologi C.

I løbet af hele din uddannelse skal du bestå følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informationsteknologi C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknikfag B – design og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en erhversuddannelse som procesoperatør kan blandt andet få job i forskellige former for industrivirksomheder, der beskæftiger sig med store produktionsanlæg. Typisk er det moderne fabrikker, hvor der produceres mad, medicin, kemikalier, byggematerialer, enzymer, ingredienser og biobrændstoffer.

Har du mod på mere uddannelse, kan du blandt andet søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Tager du uddannelsen med et eux-forløb, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en procesoperatørelev i løn?

Du kan læse, hvad en procesoperatørelev får i løn ved at klikke dig ind på linket herunder og finde overenskomsten indenfor faget.

Lønforhold

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Du kan kontakte fagforeningen, hvis du har spørgsmål omhandlende din elevløn, da de vil kunne give dig de præcise svar.