Produktions- og montageoperatørelev

Vil du være en vigtig del af fremstillingsindustrien?

På uddannelsen som produktions- og montageoperatør lærer du at støbe produkter som blandt andet vindmøllevinger og andre store emner, i glas- og kulfiber. Ud over støbning af produkter, lærer du også at montere el-tekniske og mekaniske dele.

Uddannelsen som produktions- og montageoperatør varer 2 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som produktions- og montageoperatørelev er det centralt at du:

 • Har god fysik
 • Har sans for formgivning, mål og dimensioner
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Har fokus på kvalitet og præcision
 • Er indstillet på at løse faste arbejdsopgaver i en produktion
 • Kan kommunikere med kolleger – også på fremmedsprog
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider med aften- og nattearbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som varer 20 eller 40 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Materialeforståelse
 • Måleteknik
 • Montageteknik
 • Planlægning af produktion
 • Robotteknologi

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som produktions- og montageoperatørelev?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole rundt i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med speciale som kompositoperatør eller montageoperatør.

Kompositoperatør

På dette speciale får du erfaring med materialer, støbeprocesser og overfladebehandling af diverse produkter. Du lærer at fremstille produkter såsom vindmøllevinger og dele til transportmidler, i hærdeplast kompositter, samt at reparere disse. Da fremstillingen foregår i en industriel produktion, lærer du at arbejde med maskiner og robotter, i et produktionsteam.

Montageoperatør

På specialet montageoperatør lærer du at læse arbejdstegninger, foretage målinger og kvalitetsikre samt at montere el-tekniske og mekaniske dele. Du får viden om el-installation, pumper og hydrauliske anlæg og lærer derudover at montere kuglelejer, hydrauliske ventiler mm.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært kan du få arbejde i vindmølleindustrien, plastindustrien eller fremstillingsindustrien.

Har du mod på mere uddannelse, kan du videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

 

Hvad får en produktions- og montageoperatørelev i løn?

Klik her for at blive klogere på, hvad en produktions- og montageoperatørelev får i løn.

Din elevløn bestemmes af overenskomsten indenfor faget. Det er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere og der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, som vil kunne ændre, hvad du får i elevløn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, der kan give dig de præcise svar.