Produktørelev

Vil du kunne reparere avancerede maskiner og arbejde med produktion i industrien?

Som produktør lærer du at tilse og passe de maskiner, der bruges i industrien. Du får desuden kendskab til virksomhedens logistiksystem, da du lærer at læse simple tekniske tegninger og at deltage i virksomhedens interne lagerfunktioner.

Uddannelsen som produktør tager 2 år.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

I løbet af dine skoleophold vil du blandt andet modtage undervisning i dreje- og boreteknikker samt slibning og polering. Du lærer også forskellige sammenføjningsmetoder som limning, lodning og svejsning samt at arbejde med bolte og nitter.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som produktør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært produktør kan du finde beskæftigelse i virksomheder, der specialiserer sig indenfor industriproduktion. Typisk vil du specialisere dig indenfor et bestemt område.

Som faglært med minimum 2 års erhvervserfaring har du efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig på deltid. Læs mere om din videreuddannelsesmuligheder som faglært her.

Hvad får en produktørelev i løn?

Bliv klogere på lønsatserne for elever og lærlinge herunder.

Lønforhold