Skilteteknikerelev

Vil du arbejde med et håndværk, der skaber blikfang i hverdagen?

Er du både kreativ og praktisk anlagt, er uddannelsen som skiltetekniker måske noget for dig. På uddannelsen lærer du om farver, form, design, frihåndstegning og materialeforståelse. Arbejdet som skiltetekniker indebærer blandt andet at lave og reparere skilte. Dit arbejde vil blandet andet være at finde på bygningsfacader, bannere, logoer, reklamer og transportmidler – du vil derfor komme til at beskæftige dig med mange forskellige materialer. Kunderådgivning er også en vigtig del af jobbet – det er derfor vigtigt, du besidder et vist servicegen.

Uddannelsen som skiltetekniker varer 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år og 6 måneder, hvis du tager den med et eux-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som skiltetekniker er det centralt at du:

 • Har sans for farver, formgivning og typografi
 • Er indstillet på at arbejde udendørs og indendørs, både på værksted og ude hos kunder
 • Har god fysik og kan arbejde i højder
 • Ikke er farve-, tal- eller ordblind
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Kan tage kørekort

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Frihåndstegning
 • Computerbaseret design direkte til print
 • Farver opbygning, virkning og funktion

Du vil også få fag som informationsteknologi, matematik, kemi og fysik.

Du kam blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som skiltetekniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Skilteteknikeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Design B

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært skiltetekniker kan du både blive ansat i grafiske virksomheder, i mindre skiltevirksomheder og i større virksomheder med dekorations- eller reklameafdelinger.

Har du efterfølgende mod på mere uddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du uddannelsen med EUX, har du du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en skilteteknikerelev i løn?

Du har som elev ret til elevløn under forløbet. Bliv klogere på hvad en skilteteknikerelev får i løn gennem linket her.

Din elevløn afhænger af, hvad der aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening i overenskomsten indenfor dit fag. Hvis der bliver indgået en ny overenskomstaftale, kan det ændre din løn. Det er i den forbindelse vigtigt, at holde sig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din løn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.