Teknisk isolatørelev

Vi du blive ekspert i isolering og gøre husene beboelige?

Som teknisk isolatør opnår du en grundlæggende viden om, hvordan man isolerer for både kulde, varme lyd og vibrationer. Du lærer blandt andet om forskellige isoleringsmaterialer og -metoder, så isoleringen udføres bedst og mest hensigtsmæssig.

Uddannelsen som teknisk isolatør varer imellem 3 år og 9. måneder – 5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Hvis du vælger at tage den med et eux-forløb, varer uddannelsen imellem 3,5 år – 4 år. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux her.

 

Forudsætninger

Som teknisk isolatør er det centralt at du:

 • Har god fysik, da arbejdet kan kræve tunge løft
 • Kan arbejde i højder
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Kan sætte dig ind i love og regler inden for området
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Isolering mod varme, kulde, lyd og vibrationer
 • Brand
 • Skibsisolering
 • Teknisk isolering
 • Materialeforståelse

Du vil også få fag som matematik, dansk og informationsteknologi.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som teknisk isolatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Teknisk isolatør med eux

Du kan vælge at tage din uddannelse med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi

Du kan læse mere om et eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært teknisk isolatør kan du blandt andet finde arbejde i isoleringsfirmaer, på skibsværfter eller etablere dig som selvstændig med egen virksomhed.

Som færdiguddannet har du adgang til videregående uddannelser. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Afslutter du uddannelsen med et eux-bevis, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en teknisk isolatørelev i løn?

Tjek hvad du kan få løn som teknisk isolatørelev her.

Overenskomsten indenfor faget bestemmer, hvad du modtager i løn som elev. Overenskomsten er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening. De kan indgå en ny overenskomstaftale, der kan påvirke, hvad du får løn. Husk i den forbindelse at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål, når kommer til din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.