Vindmølleoperatørelev

Vil du være en vigtig kilde i produktionen af grøn energi?

På uddannelsen som vindmølleoperatør får du kendskab til mekanikken i vindmøller, og hvordan de samles og vedligeholdes. Du lærer om fejlfinding på vindmøllens systemer og arbejde med de materialer, vindmøllevingerne er lavet af.

Uddannelsen som vindmølleoperatør varer 2 år og 6 måneder.

 

Forudsætninger

Som vindmølleoperatør er det centralt at du:

 • Har god fysik
 • Har sans for formgivning, mål og dimensioner
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Har fokus på kvalitet og præcision
 • Er indstillet på at løse faste arbejdsopgaver i en produktion
 • Kan kommunikere med kolleger – også på fremmedsprog
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider med aften- og nattearbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Materialeforståelse
 • Måleteknik
 • Montageteknik
 • Planlægning af produktion
 • Robotteknologi

Du kan blive klogere på en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor læses uddannelsen som vindmølleoperatør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole rundt i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Vingeproduktion (2 år 6 mdr.)

På dette speciale lærer du om produktion og reparation af vinger. Du opnår blandt andet indsigt i støbeprocesser, materialer samt for- og overfladebehandling. Du lærer desuden om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Mekanik og montage (2 år 6 mdr.)

Specialiserer du dig indenfor mekanik og montage er der fokus på møllens mekanik herunder dens elkomponenter og hydraulik.Du lærer, hvordan møllens forskellige dele monteres, hvordan du læser arbejdstegninger samt hvordan du foretager målinger og kvalitetssikrer.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdigudlært vindmølleoperatør kan du få arbejde i vindmølleindustrien.

Har du mod på mere uddannelse, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog.

 

Hvad får en vindmølleoperatørelev i løn?

Klik på linket herunder for at blive klogere på, hvad en vindmølleoperatørelev får i løn.

Lønforhold

Din elevløn bestemmes af overenskomsten indenfor faget. Det er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere og der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, som vil kunne ændre, hvad du får i elevløn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, der kan give dig de præcise svar.