Autolakererlærling

Vil du kunne give nye og gamle biler et helt nyt look og en flot finish?

På uddannelsen som autolakerer lærer du de teknikker, der skal til for få et flot resultat i forbindelse med lakering af biler. Du lærer desuden at afmontere dele af bilen og dekorere og omfarve bilen efter kundens ønske.

Uddannelsen som autolakerer tager 4 år og 3 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Tager du den med et EUX-forløb tager den 4 år og 9 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX via nedstående link.

Læs mere

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som autolakerer består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Farvelære
 • Materialelære
 • Påføringsteknik

Du vil også få fag som dansk, arbejdsmiljø, opmåling og prisberegning.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som autolakerer?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Autolakereruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, fysik C og teknologi C

I løbet af hele uddannelsen skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknologi B
 • Teknikfag B, design og produktion

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet autolakerer kan du både finde job på autolakeringsværksteder, automekanikere og i industrien.

Ønsker du at videreuddanne dig, kan du vælge at søge ind på en erhvervsakademiuddannelse. Bemærk dog, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er for den enkelte uddannelse.

Tager du autolakereruddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

Hvad får en autolakererlærling i løn?

Brug beregneren gennem linket herunder, for at blive klogere på, hvad du kan få i løn som autolakererlærling.

Lønforhold

Overenskomsten indenfor faget bestemmer din elevløn. Der kan blive lavet en ny overenskomstaftale mellem fagforening og arbejdsgivere, hvilket vil kunne påvirke din løn, så husk at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål omkring din elevløn, bør du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.