Buschauffør i kollektiv trafik

Vil du være med til at fragte mennesker fra A til B og gøre deres hverdag lettere?

Uddannelsen som buschauffør er for dig, der har interesse i servicefaget, og som kan lide at møde mange nye mennekser. Foruden at køre bus eller rutebil kommer du også til at beskæftige dig med kontrol af billetter, at videregive information til passagererne og sørge for ro og orden under kørslen.

Uddannelsen som buschauffør i kollektiv trafik tager mellem 2 og 5 år alt afhængig af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som buschauffør er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med transport
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • Overholder tidsplaner
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Kan sætte dig ind i love og regler inden for området

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Køreuddannelse
 • Vedligeholdelse og rengøring af busser
 • Befordring og bevægelseshæmmede
 • Konflikthåndtering

Du vil også få fag som dansk, IT og samfundsfag.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som buschauffør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Buschauffør (2 år – trin 1)

Med trin 2 kan du blive ansat som chauffør ved bybusserne, eller vælge at blive chauffør på de lidt længere distancer ved rutebilerne. Derudover kan du vælge at køre turistbus, både i ind- og udlandet.

Buschauffør i kollektiv trafik (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Her lærer du ligeledes at køre bybus og bus på landet, men du kan også at tage dig af passagerer med særlige behov fx syge, handicappede eller ældre mennesker. Du lærer også at køre mere specielle busser samt kørsel med anhænger.

Kørselsdisponentelev (5 år – trin 1 + 2 + 3)

På dette speciale er der fokus på selve driften af busserne. Her får du yderligere viden om lovgivning, arbejdsmiljø og udvikling af medarbejdere.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet kan du typisk finde arbejde indenfor bybus- og rutebilstrafik samt handikapkørsel.

Afslutter du uddannelsen på trin 3, og ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Logistikøkonom.

 

Hvad får en buschaufførelev i løn?

Som elev modtager du løn under forløbet. Blive klogere på hvad elever får i løn under lønforhold. Hvis du vil se hvad en buschaufførelev får i løn, kan du finde det i overenskomsten indenfor faget her.

Overenskomsten er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening. Den afgøre, hvad du kan modtage i løn som elev. Hold dig derfor opdateret omkring ny overenskomst, da det kan påvirke din løn.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.