Flymekanikerlærling

Vil du kunne gøre et fly klar til start og få det sikkert i luften?

Som flytekniker kommer du især til at beskæftige dig med reparation og vedligeholdelse af fly. Det er altså dig, der har ansvaret for at efterse flyene og melde dem klar til afgang. Du vil også være med til at syne flyene, hvor de helt eller delvist skilles ad. Foruden det tekniske aspekt lærer du også, hvordan data fra flyets computere aflæses, og hvordan du skriver rapporter om dette. Som flytekniker må du være indstillet på meget efteruddannelse.

 

Forudsætninger

Som flyteknikerlærling er det centralt at du:

  • Har lyst til at arbejde med it, teknik og mekanik
  • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
  • Har fokus på kvalitet og detaljer
  • Har fokus på sikkerhed
  • Kan bevare overblikket

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed samt et efterfølgende hovedforløb, der veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i fag som:

  • Aerodynamik
  • Motorer
  • Flystruktur og flysystemer
  • Flyinstrumenter

Du vil også få fag som dansk, engelsk, elektronik, fysik og matematik.

Uddannelsen som flymekaniker varer mellem 2,5 år og 6,5 år. Dette afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Du lan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som flymekaniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skolen rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

A-flymekaniker (2 år 6 mdr – trin 1)

På dette speciale får du en grundlæggende viden om vedligeholdelse og reparation af fly eller helikoptere. Derudover får du praktisk erfaring indenfor det område du vælger.

 

B1-flytekniker, mekanik (5 år – trin 2)

Som B1-flytekniker er det flyets mekanik, der er i fokus. Du lærer at vedligeholde, reparere, teste og klargøre på både fastvingede fly med forskellige motorer samt helikoptere med turbinemotor.

B2-flytekniker, elektronik (6 år 6 mdr – trin 3)

På dette speciale er der fokus på flyets elektroniske systemer. Du lærer om vedligeholdelse og fejlsøgning i navigationssystemer, kommunikationssystemer og i de automatiske flysystemer.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

De fleste færdiguddannede flymekanikere finder job indenfor luftfart, men du kan også finde job ved forsvaret, politiet og retsvæsnet.

Har du efterfølgende mod på mere uddannelse, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også søge ind på professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en flymekanikerlærling i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en flymekanikerlærling får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Overenskomsten, der er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere, afgøre, hvad du kan få i elevløn. Du skal derfor være opmærksom omkring nye overenskomstaftaler, da det vil kunne ændre, hvad du modtager i løn.

Har du spørgsmål angående elevløn, bedes du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.