Havne-og terminaluddannelsen

Har du mod på at tage fat og kunne du tænke dig en hverdag på en havn?

På havne- og terminaluddannelsen kommer du til at arbejde på en havn, hvor du er med til at laste gods og materialer i terminaler og maskiner. På uddannelsen vil du lære om sikkerhed i havne og terminaler, og om hvordan man lægger ruteplaner. Du vil få indblik i de internationale forhold i forbindelse med transport samt håndtering af it-systemer, håndtering og lastning. Det er essentielt på dit arbejde, at du er meget koncentreret, da du får ansvaret for, at lasten håndteres forsvarligt.

Uddannelsens varighed: 2-3 år

 

Undervisning

Du vil blive undervist i klassiske fag såsom dansk, naturfag og samfundsfag. Derudover vil du få områdefagene lagerøkonomi, ruteplanlægning og it-lagerstyring. Du vil også få en køreuddannelse.

 

Specialer

Havnemedhjælper (2 år)

Her lærer du almindelige arbejdsopgaver i forbindelse med lastning og losning. Du får kendskab til it-systemer, udfyldelse af dokumentation og så får du kørekort til gaffeltruck.

Havne- og terminalarbejder (3 år)

Du lærer at løse mere komplekse problemstillinger ved hjælp af maskiner og udstyr. Du får desuden også viden om internationale forhold i transportbranchen.

 

Muligheder

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som du får svendebrev på. Dine efterfølgende jobmuligheder er primært arbejde på havne og terminaler, men du kan også komme til at arbejde i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder, så mulighederne er mange.

Du har også mulighed for videreuddannelse. Her kan du uddanne dig til logistikøkonom eller tage en akademiuddannelse i international transport og logistik.