Karrosseriuddannelsen

Vil du arbejde med reparation af biler?

På karrosseriuddannelsen lærer du både at vurdere skaderne og efterfølgende reparere dem. Du kommer blandt andet rette buler ud, svejse nye dele fast samt at fremstille og tilpasse pladedele til biler.

Karrosseriuddannelsen tager 4,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 5 år, hvis du tager den med et EUX-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX-forløb her.

Læs mere

 

Forudsætninger

Som karrosserismed er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med metal – som regel på et værksted
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er god til at læse instruktioner

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Opretning af karrosseridele
 • Vurdering af skader
 • Fremstilling af reparationsstykker

Du vil også få fag som miljø, materialekendskab og førstehjælp.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses karrosseriuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Karosseriopretter (4 år 6 mdr.)

På dette speciale er der fokus på komplicerede skader og opretning af disse.

Karosseribygger (4 år 6 mdr.)

På dette speciale lærer du blandt andet at opbygge chassiser til lastvogne m.m.

 

Karrosseriuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – design og produktion

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Når du har afsluttet din karrosseriuddannelse, kan du blandt andet finde job på autoværksteder, lastvognsværksteder, karrosserifabrikker samt andre fabrikker, der specialiserer sig med karrosseri.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også mulighed for at søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial uddannelse.

Hvad får en karrosserielev i løn?

Brug løngrisen gennem linket herunder til at beregne, hvad en karrosserielev får i løn.

Lønforhold

Din elevløn er bestemt af overenskomsten, der er aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening. Det er vigtigt at holde sig opdateret angående nye overenskomstaftaler, da det kan påvirke, hvad du får i løn.

Har du spørgsmål omkring elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.