Kranførerelev

Kunne du tænke dig et arbejde i højden og betjene store maskiner?

På uddannelsen som kranfører lærer du blandt andet at betjene forskellige former for kraner samt at vedligeholde disse. Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med lastning og transport af forskellige typer gods, og planlægge din rute.

Uddannelsen som kranfører varer mellem 3,5 år og 5 år. Dette afhænger af hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som kranfører er det vigtigt at du:

 • Har lyst til at arbejde med transport
 • Har god fysik
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Overholder tidsplaner
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har fokus på sikkerhed
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Håndtering, surring og stuvning af stykgods
 • By- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS
 • Anhugning af byrder
 • Logistik og logistikstyring
 • Kundeservice

Du vil også få fag som naturfag, informationsteknologi og dansk.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som kranfører?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan  tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Kranfører (3 år 6 mdr. – trin 1)

På specialet som kranfører lærer du blandt andet at betjene de læssesystemer, der er monteret på lastbiler. Du får også indsigt i af- og pålæsning af gods og brugen af hydraulisk udstyr i forbindelse med dette. På uddannelsen får du også kendskab til bestemmelser for bl.a. målafsætning og tyngdepunkter.

Kørselsdisponent (5 år – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på den daglige drift og ledelse i transportvirksomheden. Foruden dette får du også viden om kvalitetsstyring og procesoptimering, og du lærer at forhandle med kunder, leverandører og medarbejdere.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet kranfører er der mange forskellige steder du kan arbejde. Du har blandt andet få job i kramfirmaer, hos vognmænd, på maskinstationer, havne og boreplatforme.

Når du er færdigudannet har du mulighed for videreuddannelse. Du kan vælge at videreuddanne dig på erhvervsakademiuddannelsen Logistikøkonom, eller andre erhvervsakademiuddannelser efter eget valg. Vær dog opmærksom på at du skal fylde adgangskravene som den enkelte uddannelse kræver.

 

Hvad får en kranførerelev i løn?

For at blive klogere på hvad en kranførerelev får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Overenskomsten, der er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere, bestemmer din elevløn. Der kan blive lavet en ny overenskomstaftale, som kan ændre din løn, så husk at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.