Lager-og terminaluddannelsen

Kan du bevare overblikket og tør du have ansvaret for et lager?

Lager- og terminaluddannelsen er for dig, der er interesseret i lager og logistik. På uddannelsen lærer du blandt andet om, hvordan et lager er bygget op, og hvordan du anvender de forskellige it-systemer, der bruges til at registrere varerne. Det er vigtigt, du er struktureret anlagt og formår at danne et overblik.

Uddannelsens varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger. Den varer minimum 2 år og maksimum 5 år.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et efterfølgende hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Køreuddannelse (fx kategori B, C og C/E)
  • Lagerøkonomi
  • Kundebtejening på et lager
  • IT-lagerstyring
  • Logistik og samarbejde
  • Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Du vil også få undervisning i fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

 

Hvor læses lager- og terminaluddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Lagermedhjælper (2 år – trin 1)

På dette speciale lærer du om registrering og udlevering af varer. Du får også kendskab til de IT-systemer, der anvendes, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lager- og transportelev (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du lærer om økonomistyring på lageret, at vælge den rigtige placering, transportteknologi og optælling. Her bliver dit speciale i transport.

Lager- og logistikelev (3 år 6 mdr.)

Her lærer du stort set det samme som på specialet lager og transport, men her er fokus dog på logistik i stedet for transport.

Lager- og terminaldisponentelev (5 år – trin 1 + 2 + 3)

Her står du for driften af et lager. Du lærer også om forhandling og at skabe et godt arbejdsmiljø.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en fuldendt lager- og terminaluddannelse kan du få job godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder, stormagasiner og supermarkeder.

Afslutter du uddannelsen på trin 3 som lager- og terminaldisponent har du mulighed for at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom.

 

Hvad får man i løn på lager- og terminaluddannelsen?

Læs om lønforholdene for elever og lærlinge her.

Lønforhold