Lager- og terminaluddannelsen

Kan du bevare overblikket og tør du have ansvaret for et lager?

Lager- og terminaluddannelsen er for dig, der er interesseret i lager og logistik. På uddannelsen lærer du blandt andet om, hvordan et lager er bygget op, og hvordan du anvender de forskellige IT-systemer, der bruges til at registrere varerne. Det er vigtigt, at du er struktureret anlagt og formår at danne et overblik. På uddannelsen vil du gennemgå alle de praktiske opgaver, der er til på en lagerarbejdsplads.

 

Forudsætninger

Som lager- og transportarbejder er det centralt at du:

  • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
  • Har god fysik
  • Er god til at planlægge opgaver
  • Kan samarbejde med andre

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsens varighed afhænger af hvilket speciale, du vælger. Den varer minimum 2 år og maksimum 5 år.

Uddannelsen består af et grundforløb og et efterfølgende hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Køreuddannelse (fx kategori B, C og C/E)
  • Lagerøkonomi
  • Kundebtejening på et lager
  • IT-lagerstyring
  • Logistik og samarbejde
  • Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Du vil også få undervisning i fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

 

Hvor læses lager- og terminaluddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Lagermedhjælper (2 år – trin 1)

På dette speciale lærer du om registrering og udlevering af varer. Du får også kendskab til de IT-systemer, der anvendes, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lager- og transportelev (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du lærer om økonomistyring på lageret, at vælge den rigtige placering, transportteknologi og optælling. Her bliver dit speciale i transport.

Lager- og logistikelev (3 år 6 mdr.)

Her lærer du stort set det samme som på specialet lager og transport, men her er fokus dog på logistik i stedet for transport.

Lager- og terminaldisponentelev (5 år – trin 1 + 2 + 3)

Her står du for driften af et lager. Du lærer også om forhandling og at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en fuldendt lager- og terminaluddannelse kan du få job godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder, stormagasiner og supermarkeder.

Afslutter du uddannelsen på trin 3 som lager- og terminaldisponent har du mulighed for at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom. Du kan også videreuddanne dig indenfor en erhvervsakademiuddannelser efter eget valg. Vær dog opmærksom på at du skal fylde adgangskravene som den enkelte uddannelse kræver.

 

Hvad får man i løn på lager- og terminaluddannelsen?

Som elev modtager du løn under forløbet. Blive klogere på hvad elever får i løn under lønforhold. Hvis du vil se hvad en lager- og terminalelev får i løn, kan du finde det i overenskomsten indenfor faget her.

Din elevløn bestemmes af overenskomsten, der er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan blive indgået en ny overenskomstaftale, der kan påvirke din løn, så husk at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål omkring din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.