Lager- og terminaluddannelsen

Kan du bevare overblikket og tør du have ansvaret for et lager?

Lager- og terminaluddannelsen er for dig, der er interesseret i lager og logistik. På uddannelsen lærer du blandt andet om, hvordan et lager er bygget op, og hvordan du anvender de forskellige IT-systemer, der bruges til at registrere varerne. Det er vigtigt, at du er struktureret anlagt og formår at danne et overblik.

Uddannelsens varighed afhænger af hvilket speciale, du vælger. Den varer minimum 2 år og maksimum 5 år.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et efterfølgende hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Køreuddannelse (fx kategori B, C og C/E)
  • Lagerøkonomi
  • Kundebtejening på et lager
  • IT-lagerstyring
  • Logistik og samarbejde
  • Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Du vil også få undervisning i fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

 

Hvor læses lager- og terminaluddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Lagermedhjælper (2 år – trin 1)

På dette speciale lærer du om registrering og udlevering af varer. Du får også kendskab til de IT-systemer, der anvendes, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lager- og transportelev (3 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Du lærer om økonomistyring på lageret, at vælge den rigtige placering, transportteknologi og optælling. Her bliver dit speciale i transport.

Lager- og logistikelev (3 år 6 mdr.)

Her lærer du stort set det samme som på specialet lager og transport, men her er fokus dog på logistik i stedet for transport.

Lager- og terminaldisponentelev (5 år – trin 1 + 2 + 3)

Her står du for driften af et lager. Du lærer også om forhandling og at skabe et godt arbejdsmiljø.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en fuldendt lager- og terminaluddannelse kan du få job godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder, stormagasiner og supermarkeder.

Afslutter du uddannelsen på trin 3 som lager- og terminaldisponent har du mulighed for at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom.

 

Hvad får man i løn på lager- og terminaluddannelsen?

Læs om lønforholdene for elever og lærlinge her.

Lønforhold