Lastvognsmekanikerlærling

Drømmer du om at arbejde med køretøjer af den helt store slags?

På uddannelsen som lastvognsmekaniker lærer du at udføre eftersyn på lastbiler, busser og påhængsvogne. Uddannelsen kræver, at du er omhyggelig og selvstændigt kan planlægge og udføre de ting, der skal laves. Du får viden om justering af motorer, bremser og styretøj samt rettelse af fejl på køretøjernes elektriske systemer.

Uddannelsen som lastvognsmekaniker varer mellem 2,5 år og 4,5 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette kommer an på hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

Tager du uddannelsen med EUX-forløb, varer den 5 år. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX-forløb her.

 

Forudsætninger

Som lastvognsmekaniker er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it, teknik og mekanik
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde
 • Har interesse for miljøet
 • Har lyst til løbende at dygtiggøre dig og udbygge din specialviden

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj og bremser
 • Elektriske systemer og transmission

Du vil også få fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, informationsteknologi, engelsk pg naturfag.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som lastvognsmekaniker?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Sjælland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Lastvognsmontør (2 år 6 mdr. – trin 1)

På specialet som lastvognsmontør lærer du at finde simple fejl og reparere benzin- og dieselmotorer. Du vil også få viden om, hvordan nedslidte og defekte dele repareres.

Lastvognsmekaniker (4 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

Vælger du at afslutte som lastvognsmekaniker, får du et dybdegående kendskab til de elektriske systemer og de forskellige typer af motorer, bremser, klimanlæg, indsugnings- og udstødningssystemer m.m.

 

Lastvognsmekanikeruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C

I løbet af hele din uddannelse skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – design og produktion

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

De fleste nyuddannede lastvognsmekanikere finder typisk arbejde indenfor bilhandel. Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Afslutter du uddannelsen som lastvognsmekaniker (trin 2), har du mulighed for at søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Tager du uddannelsen med EUX, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en lastvognsmekanikerlærling i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en lastvognsmekanikerlærling får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Din løn afhænger, hvad der er aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere i overenskomsten indenfor dit fag. Aftales der en ny overenskomst, kan det ændre, hvad du modtager i løn, så husk at holde dig opdateret på området.

Hvis du har spørgsmål angående din løn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.