Maritime håndværksfag

Kunne du tænke dig at lære et af de klassiske maritime håndværksfag?

Med en uddannelse indenfor de maritime håndværksfag kan du blive enten bådebygger eller sejlmager. En bådebygger bygger både i forskellige materialer som fx træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl og tovværk. Uddannelsen giver dig et indgående kendskab til de forskellige materialer, der bruges i processen, så du har et grundlag for at vælge de rigtige. Det er vigtigt, at du besidder teknisk snilde og har sans for form, farver og design.

Uddannelsen varer 4,5 år.

 

Forudsætninger

Som sejlmager eller bådebygger er det centralt at du:

  • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
  • Er indstillet på ofte at arbejde i dårlige arbejdsstillinger, som kan belaste arme, ben og ryg
  • Har lyst til at arbejde med it, teknik, maskiner og materialer
  • Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
  • Er indstillet på at arbejde udendørs

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

  • Materialelære
  • Tegning
  • Overfladebehandling
  • Limning og svejsning
  • Iværksætteri og innovation

Du vil også få fag som engelsk, dansk og matematik, som også indgår som en naturlig del af de andre fag.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Bådebygger (4 år 6 mdr.)

På dette speciale lærer du blandt andet om de materialer og teknikker, der bruges til fremstilling og overfladebehandling af forskellige typer både. Du lærer også at fremstille og aflæse tegninger og bygge både ud fra disse. Du får også kendskab til, hvordan både vedligeholdes og repareres.

Sejlmager (4 år 6 mdr.)

På dette speciale er der fokus på skibenes sejl. Du lærer blandt andet at designe og at vælge de rigtige materialer samt at sy og svejse sejl og cockpitkalecher. Du får også kendskab til de computerprogrammer, der bruges til design og fremstilling af sejl. En del af arbejdet går ud på, at du selv skal ud og teste de sejl, du fremstiller – det er derfor vigtigt, at du kan lide at sejle.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Både en sejlmager og en bådemager kommer som regel til at beskæftige sig med lystbåde – dette kan både være til fritidssejlads eller til professionel sejlsport. En sejlmager kan også finde job på mindre sejlmagerier, men de kan også blive ansat fabrikker, der fx fremstiller campingudstyr.

Ønsker du at videreuddanne dig, kan du søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en sejl- og bådemagerelev i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en sejl- og bådemagerelev får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Din løn som elev afgøres af overenskomsten, der er aftalt mellem arbejdsgivere og fagforening indenfor faget. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig opdateret omkring nye overenskomstaftaler, da det kan ændre, hvad man modtager i elevløn.

Har du spørgmål angående elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.