Skibsmekanikerlærling

Kunne du tænke dig at arbejde med mekanikken ombord på et skib?

Som skibsmekaniker kommer du til at arbejde med reparation og vedligeholdelse af skibes motorer. På uddannelsen lærer du om tekniske, mekaniske og hydrauliske anlæg ombord på skibe. Du kommer også til at lære, hvordan skibet sejles, samt hvordan det losses og lastes.

Uddannelsen som skibsmekaniker varer 3 år og 9 måneder.

 

Forudsætninger

Som skibsmekaniker er det vigtigt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it, teknik og mekanik
 • Kan bruge viden om teknik til at løse praktiske opgaver
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Har god fysik
 • Er indstillet på at være væk hjemmefra i længere tid af gangen – også som lærling
 • Er søstærk og klar til at deltage i hverdagen og arbejdsopgaverne på et skib

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen undervises du blandt andet i:

 • Dieselmotorer
 • El-teknik
 • Hydraulik
 • Rørsystemer
 • Tegningsforståelse

Du vil også få fag som dansk, engelsk og fra idé til produkt.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som skibsmekaniker?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet og hovedforløbet skal tages på:

Bemærk: Hvis du ønsker at komme i praktik til søs, skal du være fyldt 18 år.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

En skibsmekaniker arbejder typisk til søs ombord på skibene. Du har dog også mulighed for at få job på skibsværfter og på motorværksteder.

Har du mod på mere uddannelse, når du er færdig som skibsmekaniker, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også vælge at søge ind på professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en skibsmekanikerlærling i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en skibsmekanikerlærling får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Overenskomsten indenfor faget bestemmer, hvad din elevløn er. Det er en aftale, der indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Du skal dog være opmærksom på, at der kan blive aftalt en ny overenskomst, der kan ændre din løn. Husk derfor at holde dig opdateret.