Skibsmontørlærling

Vil du kunne yde førstehjælp på skibe og drømmer du om en karriere til søs?

Hvis du interesserer dig for motorer, teknik og det maritime, er uddannelsen som skibsmontør helt sikkert noget for dig. På uddannelsen lærer du at vedligeholde motorer, kraner og andet mekanisk udstyr ombord på et skib. Du får grundlæggende kendskab til, hvordan et skib fungerer mekanisk og teknisk.

Uddannelsen som skibsmontør tager 3 – 4 år og 6 måneder, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse. Dette afhænger af hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

Tager du uddannelsen med et EUX-forløb, tager den 5 år. Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Forudsætninger

Som skibsmontør er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med it, teknik og mekanik
 • Kan bruge viden om teknik til at løse praktiske opgaver
 • Har god fysik, da arbejdet kan kræve tunge løft
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Er søstærk og klar til at deltage i hverdagen og arbejdsopgaverne på et skib

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Dieselmotorer
 • Termisk sammenføjning
 • Maskinel og manuel bearbejdning
 • Rørsystemer og hydraulik
 • Tegningsforståelse

Du vil også få fag som dansk, engelsk og naturfag.

 

Hvor læses uddannelsen som skibsmontør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt i landet:

Uddannelsens hovedforløb udbydes i Esbjerg, Frederikshavn og Svendborg.

 

Specialer

Industrimontør (3 år – trin 1)

Her lærer du om produktionsstyring og planlægning af eget arbejde. Du lærer om fremstille forskellige reservedele samt at montere, reparere og udføre forebyggende arbejde på forskelligt udstyr.

Skibsmontør (4 år 6 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på mere avanceret udstyr og tekniske systemer på skibe. Du lærer desuden at udføre mere komplicerede opgaver på skibsudstyret.

 

Skibsmontøruddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din uddannelse med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, teknologi C og fysik C.

I løbet af hele uddannelsen skal du gennemføre følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi C
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag A – udvikling og produktion

Du kan læse mere at tage en erhvervsuddannelse med EUX her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Typisk finder du som færdiguddannet skibsmontør job på skibsværfter i Danmark. Selve arbejdet foregår for det meste på forskellige skibe, så du skal være forberedt på en karriere til søs.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, efter du har afsluttet uddannelsen på trin 2, kan du søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du har også mulighed for at søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

Tager du uddannelsen med EUX, har du samme videreuddannelsesmuligheder som dem med en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en skibsmontørlærling i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en skibsmontørlærling får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Din elevløn bestemmes af overenskomsten indenfor dit fag. Det er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere. Der kan komme en ny overenskomstaftale, som kan påvirke, hvad du modtager i elevløn. Husk derfor at holde dig opdateret på området.

Har du spørgsmål, som omhandler din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, da de kan give dig de præcise svar.