Togklargøringsuddannelsen

Vil du være med til at få togene til at køre derud af på skinnerne?

På togklargøringsuddannelsen får du kendskab til, hvordan togvognene sættes sammen, og hvordan de tømmes og læsses. Som togklargører er det dig, der efterser de forskellige tog og sikrer, at de er klar til at komme på skinnerne. Du lærer også, hvordan toget vedligeholdes og hvordan slidte dele udskiftes.

Togklargøringsuddannelsen varer mellem 2 år og 2 år og 2 måneder. Dette afhænger af hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som stationsbetjent er det centralt at du:

 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på at arbejde udendørs
 • Kan overholde tidsplaner
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Er opmærksom på miljø og sikkerhed
 • Er servicemindet
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Grundlæggende togklargøring
 • Infrastruktur
 • Færden i spor
 • Internationale forhold og branchekendskab
 • Branchespecifik IT til godstog

Du vil også få fag som fremmedsprog, samfundsfag og sundhed.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses togklargøringsuddannelsen?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skole i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

På uddannelsen er der to specialer du kan afslutte med: klargører af persontog og klargører af godstog. På begge specialer lærer du at sammensætte togvogne og flytte rundt på bremseslanger. Du lærer også om læsning og om sikker færdsel på sporene. Vælger du at specialisere dig inden for godstog, får du desuden indblik i reglerne for, hvordan farligt gods transporteres.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Du kan ansættes indenfor transportbranchen, hos DSB eller privatbaner.

Du har mulighed for at efteruddanne dig på deltid, hvis du er faglært og har minimum 2 års erhvervserfaring. Læs mere her.

 

Hvad får en togklargørerelev i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en togklargørerelev får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Overenskomsten indenfor dit fag, kan fortælle dig, hvad du kan få i løn som elev. Den overenskomst er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere, og indgås der en ny, skal du være opmærksom, da det kan påvirke din løn.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, bør du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.