Turistbuschaufførelev

Vil du være den, der fragter folk til gode oplevelser?

Som turistbuschauffør kommer du til at køre turistbus i både ind- og udland. I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan du gennemfører en bustur, og hvordan du betjener passagererne på den rigtige måde. Du får desuden indblik i, hvordan bussen rengøres, og hvordan mindre fejl på bussen kan fikses. Du vil også få indsigt i, hvordan gruppers behov og adfærd typisk er på turistbusture.

Uddannelsen varer mellem 3 år og 4,5 år. Dette afhænger af hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Forudsætninger

Som turistbuschauffør er det centralt at du:

 • Har lyst til at arbejde med transport
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • Overholder tidsplaner
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Kan sætte dig ind i love og regler inden for området
 • Kan lede andre.
 • Er god til at tale med andre.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Køreuddannelse
 • Vedligeholdelse og rengøring af busser
 • Befordring af bevægelseshæmmede
 • Konflikthåndtering
 • Fremmedsprog

Du vil også få fag som dansk, IT og samfundsfag.

Bemærk: Du skal være fyldt 21 ved afslutning af den første skoleperiode.

Du kan læse mere om en erhversuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som turistbuschauffør?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer

Turistbuschauffør (3 år – trin 1)

Vælger du at specialisere dig som turistbuschauffør, bliver dine primære arbejdsopgaver at køre turistbus og dobbeltdækkerbus. Det kan både være på lokale sightseeingture rundt i Danmark eller fjernere destinationer som fx turistmål i udlandet. Du kan også fragte personer til og fra hoteller og have opgaver, hvor du skal køre med bevægelseshæmmede mennesker.

Kørselsdisponent (4 år 6 mdr.)

På dette speciale er der fokus ledelsen af turistbusdriften. Du får blandt andet indblik i de love, regler og bestemmelser, der er på området. Du vil også lære om arbejdsmiljø samt medarbejderudvikling.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet turistbuschauffør kan du typisk finde job i vognmandsfirmaer og indenfor turistfart.

Afslutter du uddannelsen på trin 2 med speciale turistbuschauffør, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Logistikøkonom.

 

Hvad får en turistbuschaufførelev i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. For at blive klogere på hvad en turistbuschaufførelev får i løn, kan du bruge lønberegneren her.

Den overenskomst, der er aftalt mellem fagforening og virksomhed, bestemmer, hvad du kan få i elevløn. I den forbindelse skal du være opmærksom på, hvorvidt der indgås en ny overenskomstaftale, da det vil kunne påvirke din løn.

Har du spørgsmål, som omhandler din elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.