Vejgodstransportuddannelsen

Drømmer du om et liv på landevejen med lastbilen som kontor?

Som chauffør kan du både komme til lastbil, kranbil og tankvogn. Du lærer, hvordan køretøjerne læsses med forskelligt gods, og hvordan du sikrer, at dette gods fastgøres ordentligt, så det ikke falder af. Du får også et indgående kendskab til ruteplanlægning, og hvordan du udfylder relevante dokumenter, der bruges i forbindelse med kørslen.

Uddannelsen varer mellem 2,5 år og 5 år. Varigheden af uddannelsen afhænger af hvilket speciale, du vælger at afslutte uddannelsen med.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet modtage undervisning i:

  • Køreuddannelse
  • Energirigtig kørsel
  • National og international transport
  • Kundeservice
  • Farligt gods
  • Logistik

Du vil også få fag som dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses vejgodstransportuddannelsen?

Jylland

Fyn

Sjælland

Lolland

 

Specialer

Godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør (3 år 6 mdr. – trin 1)

På disse specialer lærer du, foruden at køre lastbil, at sikre den pågældende last i henhold til de love og regler, der er på området. Du får også et dybdegående kendskab til det IT, der anvendes og de generelle ting, der er tilknyttet specialet. Alle disse specialer har en varighed på 3,5 år.

Kørselsdisponent (5 år – trin 2)

Vælger du at specialisere dig som kørselsdisponent, er fokusset på driften i en transportvirksomhed. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Efter afsluttet uddannelse kan du typisk finde job hos fragtvognmænd, men du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig med egen vognmandsforretning.

Afslutter du uddannelsen på trin 2 som kørselsdisponent, kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen Logistikøkonom. Du har også adgang til professionsbacheloruddannelsen Eksport og teknologi.

 

Hvad får en chaufførelev i løn?

Som elev modtager du løn under forløbet. Blive klogere på hvad elever får i løn under lønforhold. Hvis du vil se hvad en chaufførelev får i løn, kan du finde det i overenskomsten indenfor faget her.

Din elevløn bliver bestemt af den overenskomstaftale, der er indgået mellem fagforening og arbejdsgivere. Husk at holde dig opdateret omkring, hvornår der bliver aftalt en ny overenskomst, da det vil kunne påvirke, hvad du får i løn som elev.

Hvis du har spørgsmål angående din elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.