Elevrefusion og Bonusordning

Som virksomhed har du mulighed for at modtage tilskud til de omkostninger, der er ved at tage en elev ind. Det kan blandt andet være i forbindelse med den løn, som virksomheden udbetaler til eleven under både skole- og praktikophold.

Det er AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der står for udbetalingen af disse tilskud. Du kan læse mere på deres hjemmeside her.

 

Bonusordningen

Som virksomhed har I mulighed for at få to slags bonus – praktikbonus og fordelsbonus.

Praktikbonus

For at modtage praktikbonus er der to kriterier, I skal opfylde:

  • I skal have opfyldt jeres mål for elevpoint i indeværende år
  • I skal have haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med gennemsnittet af helårselever de sidste tre år.

I kan få 25.000 kroner pr. helårselev

I kan blive klogere på praktikbonus på AUB’s egen side her.

Fordelsbonus

I kan modtage fordelsbonus, hvis I ansætter elever fra fordelsuddannelser. Fordelsuddannelser er uddannelser indenfor fag, hvor behovet for arbejdskraft er særligt stort.

En fordelsbonus ligger på omkring 5.000 kroner pr. helårselev. Hvert år oprettes der en pulje på 20 millioner kroner, som sidst på året fordeles mellem de virksomheder, som har ansat en elev fra en fordelsuddannelse.

Læs mere om fordelsbonussen her.

Benyt især bonusordningen hvis du søger som uopfordret

Som ung kan du primært drage nytte af ordningen, hvis du skal ud og søge uopfordret. Du kan her gøre en evt. arbejdsgiver opmærksom på bonusordningen i forhåbning om, at pågældende får yderligere grunde til at ansætte dig som elev. Du kan læse meget mere om ordningen på AUB’s hjemmeside og få argumenterne på plads.