Elevrefusion og Bonusordning

Som elev har din arbejdsplads mulighed for at modtage refusion for din transport, men ikke mindst modtage en bonus samt præmie på op imod 70.000 kr., for at ansætte dig som elev. Det er AER der står for udbetalingen af disse bonusser og præmier. Du kan læse meget mere om bonusordningerne på AER’s egen hjemmeside.

 

Bonusordningen

Bonusordningen er en ordning der giver virksomheder mulighed for at modtage op imod 70.000 kr.

i tilskud for at ansætte en elev eller lærling. Ordningen er blevet indført af regeringen for at få flere unge ud i praktik, så man kan afslutte sin uddannelse. Alle virksomheder kan godkendes til at modtage bonussen og en ekstra præmie.

 

Benyt især bonusordningen hvis du søger som uopfordret

Som ung kan du drage nytte af ordningen primært hvis du skal ud og søge uopfordret. Du kan her gøre en evt.

arbejdsgiver opmærksom på bonusordningen, i forhåbning om pågældende får ydereligere grunde til du skal ansættes som elev. Du kan læse meget mere om ordningen på AER’s hjemmeside og få argumenterne på plads.

Ordningen gælder for hver praktikplads der bliver oprettet, hvis:

  • Eleven er i virksomheden hele perioden.
  • Virksomheden ikke modtager tilskud fra Voksenlærlingeordningen.