Fagprøven

Du afslutter din erhvervsuddannelse med en prøve, hvor du skal demonstrere, at du har tilegnet dig de kompetencer, som er fastsat for din uddannelse. Prøverne kan derfor være forskellige fra uddannelse til uddannelse, men fælles for dem er, at de vil afprøve dine praktiske færdigheder kombineret med din teoretiske viden.

Fagprøven sker i samarbejde med den virksomhed, du har været i praktik hos, hvor I sammen finder en opgave inden for et afgrænset område af virksomheden, du kan arbejde med i selve prøven.

 

Hvad består fagprøven af?

Fagprøven består af en skriftlig opgave og en efterfølgende mundtlig eksamen, hvor du skal op og forsvare din opgave. Den giver dig mulighed for at vise dine tilegnede kompetencer inden for det område, du har valgt at specialisere dig indenfor.

 

Hvornår udarbejdes fagprøven?

Fagprøven udarbejdes oftest i løbet af det sidste halve år på uddannelsens hovedforløb. Ofte vil du få stillet en uge til rådighed af den virksomhed, du er i praktik hos til at skrive opgaven.

 

Bedømmelse

Fagprøven bedømmes af din underviser og en ekstern censor. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Fagprøven skal bestås, før du kan få dit uddannelsesbevis.