Ferieregler

Som elev har du ret til at holde ferie, få feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg på lige fod med andre i erhvervslivet. 

Som elev har du ret til at holde ferie ligesom dine uddannede kolleger, selv om du ikke har optjent ferie. Et ferieår strækker sig fra 1. september til 31. august året efter, og i løbet af dette år har du som elev ret til at få 25 dages ferie, med fuld løn på forskud. Dette gælder både første og andet ferieår, du er i praktik. Hvornår du holder ferie, aftales med arbejdsgiveren.

For at du ikke skal være ansat i for lang tid uden ferie, ser ferieloven også på hvornår praktikken starter.

 

Uddannelsesstart i perioden 1. september til 31. december

Hvis du begynder i praktik mellem den 1. september og 31. oktober, får du tildelt 25 feriedage med fuld løn, og yderligere 25 feriedage 1. september året efter.

Begynder praktiktiden mellem 1. november og 31. december, har du ret til 15 feriedage med fuld løn. De 15 feriedage skal holdes inden september året efter. Hvis den virksomhed du er i praktik hos holder ferielukket det første ferieår, har du ret til yderligere 5 feriedage med løn.

Uddannelsesstart i perioden 1. januar til 31. august

Starter praktikken mellem 1. januar og 30 juni. får du tildelt 15 feriedage med fuld løn, som du skal holde inden starten af oktober samme år. Holder praktikvirksomhede ferielukket det første ferieår, har du ret til yderligere 5 feriedage med løn.

Hvis du starter i praktik mellem 1. juli og 31. august, optjener du 2,08 feriedage med løn pr. måned i den periode, som skal holdes inden 31. december samme år. Derudover skal du have 25 feriedage med løn 1. september samme år og yderligere 25 feriedage året efter.

Læs mere om hvordan ansættelsesdatoen afgør din ret til ferie med løn her.

 

Afregning af feriepenge

Når du har færdiggjort din uddannelsen, gælder de almindelige ferieregler. Hvis du efter praktikken forlader virksomheden, skal de feriepenge du har optjent med ikke brugt, afregnes.

 

Du kan læse mere om dine ferierettigheder hos HK her.