Ferie

Som elev har du ret til at holde ferie, få feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg på lige fod med andre i erhvervslivet. Et ferieår strækker sig fra 1. maj til 30. april, og i løbet af dette år har alle ansatte ret til 25 dages ferie. Dette er som regel ferie med løn eller feriepenge, som er optjent året før.

Ferieregler for elever

Ferieloven gælder også for elever. Når du som elev starter din praktikperiode i en virksomhed, har du ikke nødvendigvis optjent feriepenge, hvorfor der altså er særlige regler, der gør sig gældende for dig det første år af din praktikperiode.

 

Uddannelsesstart før 1. juli i et ferieår

Starter du din uddannelse før den 1. juli, har du ret til 5 ugers/25 dages ferie med løn i det aktuelle ferieår, selvom perioden ikke dækker over et helt ferieår. Disse feriedage skal afholdes inden 30. april det efterfølgende år. Hvis du har optjent ferie fra en tidligere arbejdsplads, ville disse blive modregnet i de 25 dage.

 

Uddannelsesstart efter 1. juli i et ferieår

Starter du på din uddannelse mellem den 1. juli og 30. april året efter, har du ret til 1 uge/5 dages ferie med løn i den respektive periode, hvis den virksomhed, du er i praktik i, holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. Du kan tog have optjent ferie fra en tidligere arbejdsplads, hvorved du har mulighed for at modtage feriepenge i en længere ferieperiode end 5 dage. Du har også altid ret til at holde ferie uden løn.

For elever, der arbejder i turnus og mere end 5 dage om ugen, optjenes der som udgangspunktet 30 feriedage.

 

Hvis virksomheden holder ferielukket

Hvis du ikke er berettiget til ferie med løn, i en periode hvor virksomheden holder lukket, er det ikke et krav for arbejdsgiveren at udbetale dig løn i denne periode. Arbejdsgiveren bør dog sikre sig, at du har betalt ferie til gode i denne periode. Gør arbejdsgiveren ikke dette, skal denne betale dig løn i de pågældende dage. Denne løn beregnes ud fra din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomheden holder lukket.

 

Du kan læse mere om dine ferierettigheder hos HK her.