Lønforhold

Når du tager en erhvervsuddannelse, vil du normalt modtage løn under hele uddannelsen – dette gælder både, når du er på skole, og når du er i praktik i en virksomhed.

På grundforløbet vil du normalt modtage SU under forudsætning af, at du er fyldt 18 år. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du påbegynder grundforløbet, kan du få elevløn herpå. Under hele hovedforløbet vil du modtage elevløn, hvis du har en elev- eller læreplads. Er du i skolepraktik på hovedforløbet, vil du modtage det, der kaldes skolepraktikydelse.

 

Elevløn statslig ansat

Er du statslig ansat og har arbejdsplads i hovedstaden, vil din startløn ligge på ca. 11.916,92 kroner, hvis du er over 18. Er du under 18 med arbejdsplads i hovedstaden, vil den ligge på ca. 9463,42. Er du over 18 og arbejder i provinsen, vil du få en startløn på ca. 11.624,83 kroner, og 9.229,74 kroner hvis du er under 18 år.

 

Elevløn privat ansat

Er du ansat inden for den private sektor, vil din startløn ca. ligge på 11.854 kroner om måneden. I en privat virksomhed får elever med en gymnasial eksamen yderligere et tillæg ca. 770 kr. om måneden.

 

Elevløn kommunalt ansat

Din elevløn som kommunalt ansat afhænger af, hvilken branche du er ved at uddanne dig inden for. Startlønnen vil dog typisk ligge på 9.800-12.000 kroner om måneden.

 

Elevløn regionalt ansat

Startlønnen for en regionalt ansat elev ligger ca. på 9.800-13.600 kroner om måneden. Ligesom med de kommunalt ansatte elever, afhænger dette af den pågældende branche.

 

Elevløn for dig over 25

Påbegynder du din erhvervsuddannelse, efter du er fyldt 25, går du under betegnelsen voksenelev, og din løn vil derfor være højere. Lønnen afhænger blandt andet af den overenskomst, der er fastsat på den pågældende branche, om du er kommunalt, regionalt, privat eller statslig ansat og om din arbejdsplads ligger i hovedstaden eller i provinsen.

Påbegynder du din uddannelse imens du er under 25 år, og fylder 25 år mens du stadig er under uddannelse, har du ikke krav på at gå op i løn, og modtage voksenelevløn. Dette er medmindre du har en særlig aftale/kontrakt med din arbejdsgiver.

 

Elevløn over 25 statslig ansat

Er du statslig ansat og har arbejdsplads i hovedstaden, vil din grundløn som elev ca. være på 19.861,50. Ligger din arbejdsplads i provinsen, vil grundlønnen ca. ligge på 19.658,33 om måneden.

 

Elevløn over 25 privat ansat

Som voksenelev eller voksenlærling, skal du som minimum have den mindsteløn for ikke-faglærte, som måtte være fastsat i overenskomsten for området.

Du må gerne få en højere løn, end overenskomsten foreskriver, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Visse overenskomster har ikke fastsat en mindsteløn. Her skal lønnen i stedet aftales individuelt. I så fald ser man fx på din tidligere erhvervserfaring og uddannelse.

Typisk ligger elevlønnen på omkring 20.000 kr.

 

Elevløn over 25 kommunalt ansat

Er du elev indenfor det kommunale område, er din løn fastsat i henhold til HK Kommunals overenskomst. Grundlønnen her vil ca. ligge på 20.154,41 kroner om måneden.

 

Elevløn over 25 regionalt ansat

Er du elev i regionen er din løn ligeledes fastsat i HK Kommunals overenskomst. Som elev i regionen vil din grundløn ca. ligge på 20.113,21 om måneden.