Overenskomst for elever

En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation og en faglig organisation som eksempelvis HK.

 

Overenskomstens indhold

En overenskomst rummer en række vigtige aftaler om blandt andet medarbejdernes løn, arbejdstid, overarbejde, pension og efteruddannelse. Overenskomster rummer også en række vigtige bestemmelser for elever.

Det er ikke alle virksomheder, der har en overenskomst med HK, men som elev har du krav på, at din arbejdsgiver følger en overenskomst for dig. Det står i erhvervsuddannelsesloven.

Du kan ringe til din fagforening og få at vide, hvad der står i den overenskomst, som din praktikvirksomhed skal følge. Du kan også – enten hos HK-afdelingen eller hos tillidsrepræsentanten – få en kopi af overenskomsten, og ringe til din HK-afdeling, hvis du har spørgsmål til den.

 

De vigtigste overenskomstbestemmelser

Noget af det mest essentielle i en overenskomst er selvfølgelig lønnen.

Der findes to hovedprincipper for aflønning:

  1. Mindstebetaling er det mindste, en arbejdsgiver kan betale for et bestemt arbejde. Ifølge overenskomsten skal du derudover aftale med din arbejdsgiver, hvor meget lige præcis du skal have i løn. Din løn skal blandt andet tilpasses din arbejdsindsats, dine kvalifikationer, din evner, din jobfleksibilitet, stillingens indhold, hvor meget ansvar du har og eventuelt din uddannelse. Mindstebetaling og forhandlinger om lige præcis din løn bruges i de fleste private virksomheder.
  2. Normalløn betyder, at der er aftalt en fast lønskala, som medarbejdere bliver placeret på efter anciennitet – altså hvor mange års arbejdserfaring, de har. Det betyder, at du altid kan se nøjagtigt, hvilken løn du skal have. Normallønsaftaler findes især inden for det offentlige (stat, amter og kommuner).

Overarbejdsbetaling

Er du under 18 år, må din arbejdsgiver ikke pålægge dig overarbejde. Er du over 18 år, kan din arbejdsgiver pålægge dig overarbejde i et begrænset omfang.

Du må ikke pålægges overarbejde regelmæssigt eller systematisk. Du må altså for eksempel ikke skulle arbejde over hver torsdag.

Hvis du skal arbejde udover den normale daglige arbejdstid, har du krav på at få overarbejdsbetaling.

Det kan du få på to måder:

  1. Som penge, hvor pengene beregnes som et procenttillæg af din timeløn, som skal lægges oveni din normale timeløn. Procenttillægget stiger efter antallet af overarbejdstimer.
  2. Som frihed, hvilket betyder, at du skal have fri på et andet tidspunkt. Du skal have fri det antal timer, du har arbejdet over + et ekstra antal timer, der udregnes efter en procentskala, som følger antallet af overarbejdstimer. Dette kaldes for afspadsering af overarbejde.

Materiale er leveret af HK/Ungdom