Pension for elever

Hvis din overenskomst siger, at din arbejdsgiver skal indbetale til din pensionsordning, så har du krav til dette.

 

Du er som elev eller lærling dækket af en overenskomst – medmindre du er i skolepraktik. Den overenskomst du er indbefattet af samt din alder, afgør hvorvidt du har krav på at få indbetalt til din pensionsordning af din arbejdsgiver.

Du kan læse mere om overenskomster her.

I overenskomsterne: Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomst har alle lærlinge og elever krav på pension, hvis de har to måneders anciennitet og er fyldt 20 år.

Der er som sagt også nogle overenskomster, hvor der ikke skal betales pension, uanset alder. Det gælder blandt andet for Funktionæroverenskomst for handel, transport og service.

Du vil typisk blive oplyst hvilken overenskomst, du er indbefattet af, når du indgår en praktikaftale med en virksomhed.