Sygdom

Som elev på en erhvervsuddannelse følger du de almindelige regler om sygefravær. Du skal dog være opmærksom på, at din uddannelsesaftale kan risikere at blive forlænget, hvis du har for meget fravær.

Som elev har du ret til løn under hele din sygdomsperiode. Bliver du syg, mens du er på skole, er det vigtigt, at du både informerer skolen og din arbejdsgiver om dette. Bliver du syg under en ferieperiode, har du mulighed for at få det, der kaldes erstatningsferie.

 

Sygdom og uddannelsesaftale

Din uddannelsesaftale kan forlænges af virksomheden, hvis du er syg gennem længere tid i løbet af din uddannelse. Som regel skal dit fravær være over 10%, før en eventuel forlængelse kan komme på tale. Det er ikke et krav, at kontrakten forlænges med den tid, du har været syg. Det vigtigste formål med en forlængelse er, at du får færdiggjort din uddannelse.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder under sygdom på HK’s hjemmeside her.