Ansøgningskriterier

Der er flere måder, hvorpå du kan begynde en erhvervsuddannelse. Måden, du skal gøre det på, afhænger af din alder og din uddannelsesmæssige baggrund.

Opstart direkte efter 9. eller 10. klasse

Vil du starte på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest 1. september året efter du er gået ud, er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningen sker gennem optagelse.dk, hvor du vil modtage svar i slutningen af juni.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Valg af hovedområde og erhvervsskole
  • Valg af fagretning på erhvervsskolen
  • Om du ønsker Eux-forløb

Har du ingen uddannelsesaftale, kan du stadig søge optagelse til grundforløbets del. 1, senest i august året efter at du har afsluttet folkeskolen. Der er forskellige adgangskrav, som lyder følgende:

  • En bestået folkeskoleeksamen, med et karaktergennemsnit på 2,0 i hhv. dansk og matematik
  • Er vurderet uddannelsesparat og har indsendt dit studievalgsportfolio
  • Du ikke opfylder punkt 1, men den ansøgte skole ved en helhedsvurdering baseret på en prøve og en samtale med dig, vurderer at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Ligeledes vurderer der på andre relevante kompetencer.

Læs mere om at blive optaget på en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen her.

 

Opstart mere end 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse

Er du under 25, og er der gået mere end 1 år, siden du afsluttede folkeskolen, skal ansøgningen ligeledes ske gennem optagelse.dk. I dette tilfælde kan du starte direkte på grundforløbets 2. del.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Dokumentation på at du har bestået dansk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau.
  • Dit valg af hovedforløb og erhvervsskole
  • Om du ønsker Eux-forløb

Du kan læse mere om at blive optaget på en erhvervsuddannelse mere end 1 år efter, du har afsluttet folkeskolen her.

Opstart på erhvervsuddannelse efter du er fyldt 25

Er du fyldt 25 år, skal du også søge gennem optagelse.dk. Den erhvervsskole, du søger ind på, skal foretage en vurdering af dine kompetencer og planlægger dit uddannelsesforløb ud fra dette.

Læs mere om at tage en erhvervsuddannelse som voksen her.

 

LÆS MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Du kan læse meget mere om de forskellige elevtyper og de specifikke uddannelsesforløb og adgangskrav under Erhvervsuddannelser

Læs mere