FAQ

Vi får hver dag nye spørgsmål, der relaterer sig til det at være elev. Her ser du nogle af de mest stillede spørgsmål, og nogle af de ting, der er vigtige at vide som ny elev. Vær opmærksom på at der kan ske ændringer, siden disse er opdateret.

 

Hvad er en uddannelsesaftale?

Det er en aftale du og din kommende arbejdsgiver laver. Denne fungerer samtidig som en ansættelseskontrakt. Det skal bl.a. fremgå af aftalen i, hvilken periode du skal være elev, din løn og hvilken overenskomst du er omfattet af. Uddannelsesaftalen skal godkendes af din uddannelsesinstitution. Du kan læse mere her.

Kan jeg opsige min uddannelsesaftale?

De første 3 måneder af din elevtid er du på prøvetid. Prøvetiden er gensidig, så det er muligt i denne periode, både for dig at opsige din elevplads, og ligeledes for din arbejdsgiver at opsige dig; begge uden varsel eller grund for valget.

Hvad er en overenskomst?

Uanset om din arbejdsplads har en overenskomst eller ej, er du som elev altid omfattet af en overenskomst inden for dit fagområde. Din overenskomst sikrer dig mindsteløn, overtidsbetaling, tillæg for arbejde på skæve tidspunkter mm. Er du tvivl om, hvorvidt du er dækket og hvad der dækker for dig? Så kontakt din fagforening for yderligere uddybelse.

 

Hvad er en uddannelsesplan?

En uddannelsesplan er noget, du har krav på, og denne skal være udarbejdet senest ved udløbet af dine 3 måneders prøvetid. Planen skal indeholde:

  • En tidsplan over hvilke funktioner/afdelinger du skal arbejde i/hvornår
  • Uddannelsesmål
  • Navn på din uddannelsesansvarlige
  • Navn på oplæringsansvarlige – flere hvis du er i flere afdelinger

Du bør yderligere afholde evalueringssamtaler med din uddannelsesansvarlige; følge op på om uddannelsesplanen bliver fulgt, og hvordan det går.

 

Hvad er prøvetid?

I de første 3 måneder af din elevtid er du på prøvetid. Prøvetiden er gensidig, så det er muligt i denne periode, både for dig at opsige din elevplads, og ligeledes for din arbejdsgiver at opsige dig; begge uden varsel eller grund for valget.
Hvis du skal i skole i din prøvetid, forlænges din prøvetid.
Der kan dog gælde særlige regler, hvis du fx har en funktionsnedsættelse eller er gravid.

 

Der er fejl i min lønseddel?

Der sker tit fejl i lønsedler, så for at undgå dette, er det anbefalelsesværdigt, at du skriver dine timer ned – hvornår du kom og hvornår du gik, samt hvornår du har holdt pause. Husk specielt at noterer overarbejde. Vær også opmærksom på, om du har fået forskudstillæg som butikselev.

 

Hvad hvis jeg får overarbejde?

Hvis du er elev og under 18 år, må du ifølge arbejdsmiljøloven højst arbejde 8 timer om dagen, og 40 timer om ugen. Hvis du er over 18, kan du godt blive bedt om at arbejde over, dog ikke regelmæssigt eller systematisk (fx en bestemt dag hver uge). Det overarbejde, som du udfører, skal ligeledes være relevant for din uddannelse, altså at det indeholder læring ift. dette, og ikke bare er set som ”billig arbejdskraft”. Husk, at hvis du arbejder over, skal du have tillæg. Du kan læse mere om overtid her.

Endeligt, skal du være opmærksom på hviletid. Er du under 18 år, skal du minimum have fri 12 timer i sammenhæng inden for et døgn. Er du over 18 år, skal du minimum have fri 11 timer i sammenhæng inden for et døgn.

 

Jeg vil gerne holde ferie, kan jeg det?

Ifølge ferieloven har alle ansatte ret til 25 dages ferie hvert ferieår, som går fra 1. september og 31. august.
Læs mere her.

 

Hvor lang tid før skal jeg kende min arbejdstid?

Der er forskellige regler for, hvor lang tid før man bør kende sine arbejdstider. Spørg din arbejdsgiver, tillidsrepræsentant eller din fagforening, om hvilke regler der gælder for dig.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg?

Hvis du bliver syg, har du ret til fuld løn under sygdom. Er du syg i en skoleperiode, skal du huske at melde dig syg på skolen og din elevplads. Er du syg i en længere periode, kan din elevtid blive forlænget.

 

Barsel som elev?

Som elev har du ret til barselsorlov med løn, ifølge overenskomsten, da barsel er lovligt fravær.

 

Må jeg have et job ved siden af min elevplads?

Du kan sagtens have et job ved siden af din elevplads. Dog kan der være en grænse for, hvor meget du må tjene. Se eventuelt SU.dk for yderligere information.

 

Skal jeg købe skolebøger?

Som elev udleverer skolen stort set altid de bøger, du skal bruge. Er der nogle bøger, som skolen ikke udleverer, skal din arbejdsgiver betale disse.

 

Hvad med min fagprøve?

Du skal skrive fagprøve inden for det sidste halve år af din uddannelse. Fagprøven er en sammenkobling af den teoretiske og praktiske del af dit uddannelsesforløb. Denne gennemføres i samarbejde med skolen og dit praktiksted. Man har desuden ofte mulighed for, hos sin fagforening, at tage et kursus i, at blive bedre til at skrive sin fagprøve.

 

Hvad får en elev i løn?

Den typiske elev/lærlingeløn under 25 år ligger mellem ca. 11.800 – 15.600 +- om måneden.
Dette afhænger af hvilken branche, du er elev indenfor, samt hvor langt du er i uddannelsen.

Vi kan desværre ikke gøre det mere konkret end det, da disse tal også ændrer sig år for år. Vi anbefaler derfor at du holder dig opdateret hos din fagforening.
Du kan læse mere om løn inden for de specifikke brancher her.

Hvad får en voksenelev (over 25) i løn?

Elevlønnen for elever over 25 år ligger typisk på omkring 20.000 kr. pr. måned.
Dette afhænger af hvilken branche, du er elev indenfor, samt hvor langt du er i uddannelsen.

Vi kan desværre ikke gøre det mere konkret end det, da disse tal også ændrer sig år for år. Vi anbefaler derfor at du holder dig opdateret hos din fagforening.

Du kan læse mere om løn inden for de specifikke brancher her.

Hvem udbetaler elevløn?

Det gør firmaet, man er elev hos.

Skal jeg selv tilmelde mig uddannelsen selvom jeg har en uddannelsesaftale?

Det varierer lidt. Nogle virksomheder sørger for at tilmelde dig uddannelsen, hvor du på andre selv skal tilmelde dig på optagelse.dk.
Oftest vil du selv skulle tilmelde dig på optagelse.dk.

Jeg har en videregående uddannelse, kan jeg godt tage en erhvervsuddannelse og få mig en elevplads?

Ja, det kan du godt. Erhvervsuddannelser er ikke begrænset af uddannelsesloftet, derfor kan erhvervsuddannede søge ind på videregående uddannelser og folk med videregående uddannelse uanset niveau kan søge ind på erhvervsuddannelse.
Du kan læse mere om det her.

 

Hvor lang tid tager en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse tager typisk 2 år. Herefter har du en komplet uddannelse indenfor det område du har valgt. Det kræver dog at du i forvejen, har de adgangsgivende uddannelser.

LÆS MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Du kan læse meget mere om de forskellige elevtyper og de specifikke uddannelsesforløb og adgangskrav under Erhvervsuddannelser

Læs mere