Hvad er en ny mesterlære?

Har du den perfekte kombination af skoletræthed og praksisglæde? Ny mesterlære er for dig, der ønsker den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelse – og det kan ikke gå hurtigt nok. Det er nemlig for dig, der ikke kan vente med prøve kræfter med den virkelige verden, og få erfaring fra den virkelige arbejdsplads. 

I ny mesterlære starter du dit uddannelsesforløb ude i en virksomhed, hvor du tilegner dig kompetencer indenfor dit fag. Med kun to skoledage om ugen, vil det første år være fokuseret på den praktiske oplæring.

Du vil gennem skolen få tildelt en kontaktlærer, og i virksomheden vil du få tildelt mester. Ny mesterlære er på den måde en kombination af praksislæring og skoleforløb. Begge parter, både din mester og kontaktlærer, vil samarbejde omkring dit uddannelsesforløb og sikre at du får de kompetencer, du har brug for.

Vi har forsøgt at besvare de spørgsmål, som du sikkert sidder med nu omkring ny mesterlære, herunder.

 

Hvordan er ny mester forløbet opbygget?

Normalt er en erhvervsuddannelse opbygget af et grundforløb og et efterfølgende hovedforløb, hvor der veksles mellem skole og praktik. Vælger du at gå i mesterlære, vil du starte dit forløb direkte ude i praksis med kun to skoledage om ugen. Dette erstatter grundforløbet, der er en del af den traditionelle erhvervsuddannelse.

Efter det første år vil du blive kompetencevurderet. Dette vil gøre dig i stand til komme videre til hovedforløbet. I den forbindelse vil din mester og kontaktperson i fællesskab stille dig en praktisk opgave, som du vil blive vurderet ud fra. Opgaven vil typisk bestå af det, du har arbejdet med ude i virksomheden. Dine kompetencer vil herefter blive godkendt eller ikke godkendt ud fra opgaven, du har lavet. Godkendes de vil du modtage et bevis, der erstatter grundforløbsbeviset, og giver dig adgang til hovedforløbet. Dette bevis erstatter den grundforløbsbeviset.

 

Hvilken rolle har mesteren?

Din mester vil få en slags mentorrolle. Det er mesterens opgave at guide dig gennem dit forløb i virksomheden, så du opnår kompetencer indenfor faget. Dermed er det mesteren, som giver dig opgaver og viser, hvordan de udføres.

 

Hvilken rolle har kontaktpersonen?

Din kontaktperson har til opgave at lave en uddannelsesplan til dig for hele året i samarbejde med din mester. Dermed skal din kontaktperson og mester tilsammen sørge for, at dine kompetencer er på niveau med elever, der fuldfører det traditionelle grundforløb. Det kan eksempelvis være nødvendigt at supplere med et skoleforløb i tilfælde af, at visse krav skal opfyldes for komme videre til hovedforløbet, som virksomheden kan opfylde.

 

Hvad får jeg i løn i ny mesterlære?

Du får løn fra første dag du starte i mesterlære. Lønnen varierer afhængig af overenskomsten indenfor det fag, du har valgt at uddanne dig indenfor. Du kan se mere, hvad elever modtager i elevløn afhængig af deres fag her.

 

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis ny mesterlære lyder som den rigtige måde for dig at tage en erhvervsuddannelse på, skal du foretage dig følgende:

 1. Finde en praktikplads i en virksomhed, som kan give dig kompetencer indenfor det fag, du ønsker. Her vil du få tildelt en mester, der har ansvar for din oplæring.
 2. Kontakt din lokale erhvervsskole, som tildeler dig en kontaktlærer. Din kontaktlærer vil sammen med både dig og din mester underskrive en uddannelsesaftale og udfylde en uddannelsesplan.
 3. Din kontaktlærer guider dig gennem den grundlæggende, praktiske oplæring og er med til at planlægge den afsluttende opgave i samarbejde med din mester.
 4. Din afsluttende praktiske opgave fuldendes, når du været på din ny mesterlære-plads i ca. et år. Din opgave vurderes godkendt eller ikke godkendt af din mester og kontaktlærer.

 

Hvilke uddannelser har ny mesterlære?

Langt de fleste uddannelser kan tages som ny mesterlære, men der er dog nogle undtagelser. Uddannelser, der ikke kan tages som ny mesterlære, er listet herunder:

 • Elektriker
 • Flymekaniker
 • Fotograf
 • Tandtekniker
 • Mejerist
 • Produktør
 • Sikkerhedsvagt
 • Skorstensfejer
 • Urmager
 • Veterinærsygeplejerske
 • Webudvikler
 • VVS-energiuddannelsen
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen
 • Finansuddannelsen