For dig over 25 år

Der er nogle særlige vilkår, der gør sig gældende for dig, der er over 25 og vil i gang med en erhvervsuddannelse. Ofte er uddannelsesforløbene kortere end en erhvervsuddannelse for unge. Når du er over 25, tager du en euv (erhvervsuddannelse for voksne).

Uddannelsesforløbet afhænger af den uddannelse og erfaring, du har, inden du starter.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består ligesom en erhvervsuddannelse for unge både af et grundforløb og et hovedforløb. Det er ikke sikkert, du behøver at tage grundforløbet – dette afhænger af din baggrund og din erfaring. Grundforløbet kan vare op til 20 uger.

Hovedforløbet veksler, ligesom ved en almindelig erhvervsuddannelse, mellem skoleophold og praktik. Længden på hovedforløbet kan variere fra uddannelse til uddannelse. Oftest følger voksne elever et hovedforløb, der er ca. 10 procent kortere end det, de unge tager. Længden afhænger dog af din erhvervserfaring, og om du har en anden uddannelse.

Lønforhold

Hvad du får i løn under din euv afhænger af en række forskellige faktorer:

  • Er du i beskæftigelse, vil din arbejdsplads udbetale elevløn. Virksomheden vil i denne forbindelse modtage lønrefusion på op til 110 procent af den højeste dagpengesats under din skolegang.
  • Er du ledig kan du enten få elevløn eller søge om SU. Dette afhænger af dit behov for praktik under din uddannelse. Er det blevet vurderet, at du ikke har behov for praktik, kan du søge SU.
  • Hvis din uddannelsesinstitution vurderer, at du skal i praktik under din uddannelse, vil du modtage elevløn fra praktikstedet.

Du kan læse mere om lønsatserne for elever og lærlinge her.

Ansøgningskriterier

Ønsker du at søge ind på en erhvervsuddannelse, vil du af den erhvervsskole du søger ind på, få foretaget en realkompetencevurdering, der vurderer dine kompetencer og din erfaring. Dit uddannelsesforløb planlægges på baggrund af denne vurdering.

Du tilmelder dig uddannelsen via www.optagelse.dk

Adgangskrav

Adgangskravene for en euv er foruden, at du skal være fyldt 25 år:

  • Have opfyldt din uddannelsespligt
  • Du skal have bestået dansk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau med en gennemsnitskarakter på mindst 2,0.
  • Hvis du har en praktikplads, skal du ikke opfylde karakterkravet med 2,0 i dansk og matematik. Dette skal du heller ikke, hvis du har to års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse mere om at tage en euv her.

LÆS MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Du kan læse meget mere om de forskellige elevtyper og de specifikke uddannelsesforløb og adgangskrav under Erhvervsuddannelser

Læs mere