For voksenelever over 25 år

Der er nogle særlige vilkår, der gør sig gældende for dig, der er over 25 og vil i gang med en erhvervsuddannelse. Ofte er uddannelsesforløbene kortere end en erhvervsuddannelse for unge og der er også en anden voksenelevløn. Dette afhænger blandt andet af din eventuelle erfaring fra tidligere uddannelse og arbejde. Når du er over 25, er du det man kalder en voksenelev, og tager en euv (erhvervsuddannelse for voksne).

 

Tilrettelæggelsen af din uddannelse

Når du er over 25 og vil påbegynde en erhvervsuddannelse bliver denne tilrettelagt på baggrund af en realkompetencevurdering, som sker i forbindelse med optagelsen. Her vil der både blive foretaget en generel vurdering og en individuel vurdering.

Den generelle vurdering tager udgangspunkt i nogle faste kriterier for, hvad der vurderes som 2 års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse.

Den individuelle vurdering sker på baggrund af dine tidligere erhvervede kompetencer, som er sket udenom uddannelsesbekendtgørelsen. Denne vurdering er med til at afgøre, om din uddannelse skal afkortes yderligere.

Denne realkompetencevurdering fungerer som beslutningsgrundlag for, hvilken af de tre euv-veje du skal gennemføre: euv1, euv2 eller euv3.

 

Hvad er forskellen egentlig på euv1, euv2 og euv3?

Euv1: Er for dig der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dette er uden grundforløb og oplæring.
Euv2: Er for dig der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse.
Euv3: Er for dig der hverken har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

For at blive lidt klogere på hvad forskellen er på hhv. euv 1,2 & 3, kan du læse mere om dem lige her.

 

Lønforhold for voksenelever

Hvad du får i løn under din euv afhænger af en række forskellige faktorer:

  • Er du i beskæftigelse, vil din arbejdsplads udbetale elevløn. Virksomheden vil i denne forbindelse modtage lønrefusion på op til 110 procent af den højeste dagpengesats under din skolegang.
  • Er du ledig kan du enten få elevløn eller søge om SU. Dette afhænger af dit behov for praktik under din uddannelse. Er det blevet vurderet, at du ikke har behov for praktik, kan du søge SU.
  • Hvis din uddannelsesinstitution vurderer, at du skal i praktik under din uddannelse, vil du modtage elevløn fra praktikstedet.

Lønnen for en voksenelev er som regel højere end for dem under 25. Lønnen svarer ca. til fagets mindsteløn for ufaglærte. Lønnen afhænger desuden af den overenskomst, der er fastsat på den pågældende branche og område.

Lønsatser for voksenelever & voksenlærlinge

Du kan læse mere om lønsatserne for elever og lærlinge her.

 

Adgangskrav for voksenelever

Adgangskravene for en euv er foruden, at du skal være fyldt 25 år:

  • Have opfyldt din uddannelsespligt
  • Du skal have bestået dansk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau med en gennemsnitskarakter på mindst 2,0.
  • Hvis du har en praktikplads, skal du ikke opfylde karakterkravet med 2,0 i dansk og matematik. Dette skal du heller ikke, hvis du har to års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse mere om at tage en euv her.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i krav og forhold.

LÆS MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Du kan læse meget mere om de forskellige elevtyper og de specifikke uddannelsesforløb og adgangskrav under Erhvervsuddannelser

Læs mere