Skolepraktik

Har du ikke fundet en elev- eller læreplads, når du afslutter dit grundforløb, tilbyder nogle uddannelser, at du kan komme i det, der hedder skolepraktik, som foregår i et praktikcenter.

Hvad er skolepraktik?

Skolepraktik er kort sagt praktik i et praktikcenter. Der vil blive indgået det, der kaldes en skoleaftale med praktikcentret, og du vil derefter begynde undervisningen en måned efter afsluttet grundforløb.

Du har mulighed for at kombinere skolepraktikken med enten kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed. Får du tilbudt en uddannelsesaftale med en virksomhed, mens du er i skolepraktik, skal du være forberedt på at forlade skolepraktikken.

 

Hvornår tilbydes det?

Der er en række krav, du skal opfylde for at kunne komme i skolepraktik. Du skal først og fremmest have gjort en stor indsats for at finde en praktikplads i en virksomhed. Er det ikke lykkedes dig, skal du opfylde følgende krav for at få tilbudt skolepraktik:

  • Grundforløbet skal være gennemført
  • Du skal være egnet til uddannelsen
  • Du skal være aktivt søgende
  • Du skal være villig til at tage en praktikplads et andet sted i landet
  • Du skal være registreret på www.praktikpladsen.dk og have søgt praktikplads der

Opfylder du ovenstående krav, men stadig ikke været i stand til at finde praktikplads i en virksomhed, kan du tilbydes skolepraktik.

Selvom du kommer i skolepraktik, skal du stadig aktivt søge praktikplads i virksomheder – også udenfor dit lokalområde. Det kan også forekomme, at du bliver nødt til at tage imod en praktikplads inden for en anden uddannelsen end den ønskede. Er der en beslægtet uddannelse, der udbydes uden virksomhedspraktik, vil du også kunne blive tilbudt en plads på denne.

 

Du kan læse mere om skolepraktik samt hvilke uddannelser, der tilbyder skolepraktik her.