Ressourcer

At ansætte den første elev er ikke altid nemt.
Her får du en række gode råd til at komme igang med at få en elev.

Sådan får du en elev

Du skal godkendes som virksomhed

Før at du som virksomhed kan ansætte en elev skal du godkendes til den uddannelse din elev skal uddannes inden for. Du skal godkendes for at sikre et ensartet kvalitetsniveau inden for faget, hvis det er en teknisk uddannelse er det et fagligt udvalg der godkender dig, og hvis det er en merkantil uddannelse er det en handelsskole der godkender dig.

Samarbejde med PraktikService.dk

Når du er godkendt som virksomhed til at ansætte elever sikrer du, at du til enhver tid er bekendt med og lever op til kravene til den praktiske oplæring.

Elevplads.dk samarbejder med PraktikService.dk, som er Danmarks største formidler af elevpladser, og er lavet for at effektivisere og forbedre kommunikationen mellem virksomheder, elever og uddannelsesinstitutioner.

Søg blandt elevernes CV’er

Inde på PrakService.dk kan du søge blandt elevernes CV’er og du kan indrykke jobannoncer på skolens egen portal eller herinde på Elevplads.dk.

Mulighederne er mange for at få ansat en elev, så hop foran i køen og find en elev, som matcher dine behov og ønsker

En elevkontrakt

En elevkontrakt

Når du har ansat en elev skal du udfylde en elevkontrakt, som er en kontrakt mellem dig som virksomhed og din kommende elev. Kontrakten er gældende både for skoleophold og praktikophold. Kontrakten omfatter forholdet mellem dig som virksomhed og din elev, herunder din forpligtelse som virksomhed til at uddanne din elev i henhold til bekendtgørelsen for den pågældende uddannelse.

Prøveperioden

Når din elev starter har vedkommende 3 måneders prøveperiode, som både er til fordel for dig som virksomhed og for din elev, og kontrakten kan i prøveperioden opsiges uden varsel. Når prøveperioden er slut kan uddannelsesaftalen ikke opsiges. Dog kan du som virksomhed og din elev i enighed ophæve eller opsige uddannelsesaftalen, hvis f.eks. din elev har fortrudt sit uddannelsesvalg.

Skoleophold

Som virksomhed forpligter du dig til at sørge for, at din elev deltager i diverse skoleophold, som der er tilknyttet uddannelsen, og omvendt er din elev forpligtet til, at løse de opgaver, som du uddelegerer, og naturligvis deltage i skoleopholdene.

Løn

Under hele kontraktforløbet får eleven overenskomstfastsat løn som lønmodtager under hele kontraktperioden, og du kan som virksomhed få lønrefusion for den tid din elev er på skole fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Elevkontrakten skal naturligvis oprettes inden aftaleperiodens begyndelse, og så snart at den er udfyldt skal den straks sendes til den erhvervsskole, som din elev er tilkoblet, hvor naturligvis både dig og din elev skriver under.

10 gode råd

1. Godkendelse af virksomheden som praktiksted

Du skal som virksomhed være godkendt som uddannelsessted til den elevuddannelse og det speciale, som du vil uddanne din elev inden for.

2. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde

Du skal som virksomhed indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Du kan finde uddannelsesaftalen på erhvervsskolen eller ved fagforeningen.

3. Prøvetid

De første 3 måneder, hvor din elev er hos dig er en prøveperiode. Det betyder at både du som virksomhed og din elev kan uden grund og uden varsel opsige uddannelsesaftalen.

4. Skoleophold i praktikperioden

Din elev skal deltage i undervisning på en erhvervsskole igennem elevforløbet. Et skoleophold varer oftest to uger ad gangen, men dog lidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse.

5. Uddannelsesoverenskomsten – Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk.2

Din elev skal mindst have løn efter den overenskomst, som er gældende på uddannelsesområdet ifølge erhvervsuddannelsesloven.

6. Ferie

Din elev er omfattet af ferieloven og optjener ret til ferie med løn efter ferielovens almindelige regler.

7. Løn under sygdom og refusion af sygedagpenge

Din elev har krav på løn under sygdom. Når du som virksomhed udbetaler løn under sygdom til din elev, er der krav på refusion af sygedagpenge fra kommunen, selvom din elev ikke opfylder det sædvanlige beskæftigelseskrav over for kommunen.

8. Forlængelse, afkortning og ophævelse af uddannelsesaftalen

Hvis din elev f.eks. er syg i en længere periode kan uddannelsesaftalen forlænges. Aftalen kan ophæves hvis enten du som virksomhed eller din elev væsentligt misligholder forpligtelserne i uddannelsesaftalen.

9. Fagprøven

Når din elev er ved at være færdig med uddannelsen skal vedkommende udarbejde en fagprøve, som skal bevise at eleven er i stand til at anvende sin viden til at løse en opgave, som er tilpasset din virksomhed. Din elev skal både lave en skriftlig opgave samt op til en mundtlig eksamen.

10. Afslutning af uddannelsen

Du skal som virksomhed udstede en praktikerklæring til eleven, når elevtiden er slut, som du får tilsendt fra erhvervsskolen.

Det gode elevforløb

Vær bevidst om forventningerne

Det er vigtigt at du som virksomhed har fundet frem til forventningerne til din elev, og omvendt hvad du forventer af din elev.

Allerede inden din elev starter på din arbejdsplads, er der en række vigtige overvejelser, som bør drøftes og inddrages i ansættelses- og udvælgelsesprocessen. Det bør være tydeligt for din elev hvad vedkommende kan forvente ved dig som virksomhed både i forhold til arbejdsopgaverne, men også som arbejdsform. Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at du har en afklaring omkring hvilket typen type elev du leder efter samt hvordan vedkommende kan befærde sig på arbejdspladsen både fagligt og socialt.

Når din elev er startet er det vigtigt at din elev, og den elev- og oplæringsansvarlige løbende afstemmer deres forventninger til hinanden og til selve elevforløbet. Du skal huske på at din elev muligvis er helt ny på arbejdsmarkedet, og derfor kan det være en stor udfordring for din elev at afkode dine forventninger, så derfor er det især essentielt at tydeliggøre forventningerne til hinanden, og samtidigt skal i gerne kunne tale åbent om det.

Undersøg oplæringsmetoderne

Endnu en vigtig faktor er, at undersøge hvilke oplæringsmetoder der er mest funktionelle for din elev. Derudover skal du som virksomhed også huske at inddrage din elev aktivt i de forskellige arbejdsprocesser, og bruge afvekslende metoder, som passer til arbejdsopgaverne. Under hele forløbet er det vigtigt at den elev- eller oplæringsansvarlige sikrer at din elev får faglig feedback på udførelsen af arbejdet.

Et godt arbejdsmiljø

Et godt læringsmiljø er meget afgørende i forhold til din elev, så vedkommende føler sig godt tilpas både fagligt, men også socialt på din arbejdsplads. Din elev skal gerne indgå i trygge samarbejdsrelationer, og der vil det være en god idé, at din elev får tilknyttet en faglig relevant person, som vedkommende altid kan gå til og tale med om både faglige og personlige udfordringer.

Hvis du kan genkende det ovenstående, og som virksomhed kan sætte dig ind i det, er du og din elev klar til at udarbejde et godt elevforløb, så din elev kan overføre det teoretiske på skolen til det praktiske på arbejdspladsen og omvendt.