Blivfisker.nu

Besøg vores website

Med Erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til mange af de udfordringer, du møder i moderne fiskeri – både praktiske opgaver på havet og de forretningsmæssige opgaver.

Med Erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til mange af de udfordringer, du møder i moderne fiskeri – både praktiske opgaver på havet og de forretningsmæssige opgaver.

Chat med Fiskeriskolen her 👇

Der er i øjeblikket ingen ledige elevpladser hos Bliv Fisker.

“Det er et lille fællesskab, hvor man skal kunne med alle. Så det er meget vigtigt, at vi har et godt sammenhold og kan med hinanden. Man får et godt sammenhold, når man er sammen ude på vandet, fordi man går tæt sammen under små kvadratmeter”

- Anders, elev på fiskeriskolen

Karrieremuligheder

Når du har gennemført Erhvervsfiskeruddannelsen, modtager du det Blå Bevis, med det kan du tage hyre på et fiskefartøj eller starte som selvstændig Erhvervsfisker.

Det Blå Bevis giver dig lov til at sejle som fører af et fiskefartøj på op til 9 meter. Hvis du under skoleperioden har taget duelighedsbeviser i sejlads for fiskere og motorpasning samt radiocertifikat og sygdomsbehandlerbevis, må du sejle som fører af fiskefartøjer på op til ca. 15 meter og som bedstemand i fiskeskibe op til 24 meter.

Det Blå Bevis giver dig også adgang til videreuddannelse – i første omgang til Fiskeskipper af 3. grad, derefter Fiskeskipper af 1. grad. Der ud over er der mulighed for uddannelse til styrmand og skibsfører i handelsflåden.