Denne annonce er udløbet. Gå til søgning - eller se lignende stillinger til højre for annoncen

Forsvaret

Indrykket 3 dage siden

Stillingstype

Flyteknik
Flyelektronik

Ansøgningsfrist

14-05-2017

Tiltrædelse

14-05-2017

Bliv flymekaniker i Forsvaret

Beskrivelse

Du bliver specialist i Forsvarets fly
Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med.

Du bliver en del af en professionel gruppe specialister, der har fat i flyene, fra klarmelding inden piloten skal af sted, til fejlsøgning, udskiftning, reparation, justering og funktionsafprøvning af flystel, flymotorer og mekaniske systemer.

Som uddannet flymekaniker kan du blive en del af flybesætning, som opererer med flyene dagligt, eller du kan have et normalt 8-16 job, hvor du vedligeholder flyene på jorden.

UDDANNELSESFORLØB
Du starter direkte på flymekanikeruddannelsen, der foregår på Air Force Training Centre, Flyvestation Karup, hvor du bliver undervist i teori. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly-elsystemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.

Du kommer også på praktikophold ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly), og du kommer på internationale operationer og øvelser. Øvelser varer typisk 1-4 uger. Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse.

Hvis du ikke har basisuddannelsen, så sørger vi for at du får den.

Udsendelse
Som færdiguddannet flymekaniker vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, hvor dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring for alvor kommer til sin ret.

SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Adgangskrav

 • Du har en basisuddannelse i Forsvaret ved uddannelsesstart. Hvis du ikke allerede har en basisuddannelse, sørger vi for at du får den.
 • Har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
 • Synsstyrke mindst 6/12 binokulært med egen korrektion (briller eller kontaktlinser). Ved blindhed (mindre end 6/180) på ét øje, da mindst 6/9 på seende øje med korrektion.
 • Farvesyn "Danske standardfarver" (DS 134:160, farver og kendingsbogstaver til anvendelse på tegninger og røranlæg).
 • Kan sikkerhedsgodkendes.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

Download ansøgningsskema

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til selektioner, der foregår i Jonstrup ved Forsvarets Rekruttering.

Optagelsesprøve

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på 2 uger - uge 37 og uge 41. Kost og logi betales af Forsvaret.

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


Hvad laver en flymekaniker i Forsvaret?

Annoncen er udløbet
Stillingstyper
Flyteknik
Flyelektronik
Virksomheds­beskrivelse
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, l... gesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet.  Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfælleskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. 
Læs mere
Lokation
Flyvevåbnet

Bliv flymekaniker i Forsvaret

Forsvaret
Indrykket 3 dage siden

Du bliver specialist i Forsvarets fly
Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med.

Du bliver en del af en professionel gruppe specialister, der har fat i flyene, fra klarmelding inden piloten skal af sted, til fejlsøgning, udskiftning, reparation, justering og funktionsafprøvning af flystel, flymotorer og mekaniske systemer.

Som uddannet flymekaniker kan du blive en del af flybesætning, som opererer med flyene dagligt, eller du kan have et normalt 8-16 job, hvor du vedligeholder flyene på jorden.

UDDANNELSESFORLØB
Du starter direkte på flymekanikeruddannelsen, der foregår på Air Force Training Centre, Flyvestation Karup, hvor du bliver undervist i teori. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly-elsystemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.

Du kommer også på praktikophold ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly), og du kommer på internationale operationer og øvelser. Øvelser varer typisk 1-4 uger. Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse.

Hvis du ikke har basisuddannelsen, så sørger vi for at du får den.

Udsendelse
Som færdiguddannet flymekaniker vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, hvor dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring for alvor kommer til sin ret.

SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Adgangskrav

 • Du har en basisuddannelse i Forsvaret ved uddannelsesstart. Hvis du ikke allerede har en basisuddannelse, sørger vi for at du får den.
 • Har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
 • Synsstyrke mindst 6/12 binokulært med egen korrektion (briller eller kontaktlinser). Ved blindhed (mindre end 6/180) på ét øje, da mindst 6/9 på seende øje med korrektion.
 • Farvesyn "Danske standardfarver" (DS 134:160, farver og kendingsbogstaver til anvendelse på tegninger og røranlæg).
 • Kan sikkerhedsgodkendes.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

Download ansøgningsskema

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til selektioner, der foregår i Jonstrup ved Forsvarets Rekruttering.

Optagelsesprøve

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på 2 uger - uge 37 og uge 41. Kost og logi betales af Forsvaret.

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


Hvad laver en flymekaniker i Forsvaret?

Virksomheds­beskrivelse
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, l... gesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet.  Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfælleskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. 
Læs mere
Lokation
Flyvevåbnet
Annoncen er udløbet

Stillingstype

Flyteknik
Flyelektronik

Ansøgningsfrist

14-05-2017

Tiltrædelse

14-05-2017