Finanselev

Interesserer du dig for økonomi, og vil du gerne lære at rådgive kunder om blandt andet lån og opsparing? Det kan du med en finansuddannelse.

På finansuddannelsen vil du opnå viden om betjening og rådgivning af kunders økonomi og lære at identificere deres behov for blandt andet lån af penge, opsparing, investeringer samt forsikringer.

Finansuddannelsen tages som et EUX-forløb, som betyder, at du kombinerer erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen, og på den måde opnår generel studiekompetence. Efter endt uddannelse har du altså en erhvervsfaglig studentereksamen. Du har derfor mulighed for at læse videre på lige fod med dem, som har taget en gymnasial uddannelse.

Du kan læse mere om et EUX-forløb her.

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen som finanselev tager 4 år. Finansuddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed, et studiekompetencegivende forløb af 1 års varighed, som ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet samt et EUX-hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Her kan du vælge mellem flere forskellige specialer. På uddannelsen vil du blandt andet lære hvordan du hjælper kunder med deres økonomi, om forsikringer og hvordan du bruger IT i det daglige arbejde.

Idet et EUX-forløb er obligatorisk for finansuddannelsen betyder det, at der er en række fag, der skal tages på gymnasialt niveau. Nogle af disse fag skal gennemføres på grundforløbet inden opstart på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal tages på det studiekompetencegivende forløb, inden du starter dit hovedforløb.

På uddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Informationsteknologi B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Organisation C
  • Matematik B
  • Finansiering C
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervsret C

Du vil også få fag, der er tilpasset den branche, du vælger. Du vil for eksempel blive undervist i fag omhandlende kunden, rådgiveren og virksomheden i den finansielle sektor.

For studenter

Hvis du allerede har en studentereksamen, skal du tage et afkortet grundforløb af 1 uges varighed efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik. Det studiekompetencegivende forløb skal heller ikke tages.

 

Hvor læses uddannelsen som finanselev?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

 

Specialer på finansuddannelsen

Med en finansuddannelse kan du specialisere dig inden for følgende brancheretninger: Bank og realkredit, liv og pension samt skadesforsikring.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som finansuddannet får du adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Du kan for eksempel få job i banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Når du afslutter finansuddannelsen, har du en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX-bevis), hvilket giver dig samme muligheder for videreuddannelse som dem med en gymnasial uddannelse. Du kan derfor vælge at søge om optagelse på en videregående uddannelse – altså en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

 

Hvad får en finanselev i løn?

Som elev vil du modtage løn. Lønnen er bestemt af den overenskomst, der aftalt mellem fagforening og arbejdsgivere. Husk at holde dig opdateret omkring en ny overenskomst, da dette kan ændre, hvad du får i elevløn.

Her kan du se hvad du kan få i løn som finanselev her.

Har du spørgsmål angående elevløn, kan du kontakte din fagforening, da de kan give de præcise svar.