Kontorelev

Er du struktureret anlagt og er du god til at kommunikere med andre både mundtligt og skriftligt?

Så er kontoruddannelsen et oplagt valg for dig. På denne uddannelse vil du opnå viden om administration og økonomi samt lære at tage dig af kundehenvendelser og informationsopgaver.

Kontoruddannelsen skal tages som et eux-forløb. Det vil sige, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed opnår generel studiekompetence. Efter endt uddannelse har du det, man kalder en erhvervsfaglig studentereksamen, og du har dermed samme mulighed for at læse videre som dem med en gymnasial uddannelse.

Du kan læse mere om et EUX-forløb her.

Uddannelsen som kontorelev tager 4 år.

Uddannelsens opbygning og undervisning

Kontoruddannelsen består af et grundforløb af 20 eller 40 ugers varighed, et studiekompetencegivende forløb af 1 års varighed, som ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet samt et EUX-hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Her kan du vælge mellem flere forskellige specialer.

Idet et EUX-forløb er obligatorisk for kontoruddannelsen, betyder det, at der er en række fag, der skal tages på gymnasialt niveau. Nogle af disse fag skal gennemføres på grundforløbet inden opstart på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal tages på det studiekompetencegivende forløb, inden du starter dit hovedforløb.

På uddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Informationsteknologi B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Organisation C
  • Afsætning C
  • Matematik C
  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C

Du vil også få fag, der er tilpasset det område, du vælger.

For studenter

Hvis du allerede har en studentereksamen, skal du tage et kortere grundforløb og behøver ikke tage det studiekompetencegivende forløb. Der er dog forskel på grundforløbets varighed alt efter, hvilken studentereksamen du har.

Har du afsluttet en højere handelseksamen (HHX), skal du ikke gennemføre et grundforløb, før du starter på hovedforløbet. Elever med hhx-baggrund har dermed fuld standardmerit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet. Læs mere her.

Har du afsluttet en almen studentereksamen (STX), en højere teknisk eksamen (HTX) eller højere forberedelseseksamen (HF) skal du gennemføre et grundforløb af 5 ugers varighed med en grundforløbsprøve samt et hovedforløb med praktik. Læs mere her.

 

Hvor læses uddannelsen som kontorelev?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del også udbyder hovedforløbet.

Specialer på kontoruddannelsen

På kontoruddannelsen har du et væld af muligheder for at specialisere dig. Du kan specialisere dig inden for følgende områder: Administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping samt økonomi.

Administration

På denne specialisering vil du lære at tage dig af de administrative funktioner i virksomheden. Dette vil danne grundlag for, at du for eksempel kan deltage i projektstyring, hjemmesideopdatering, sagsbehandling og en masse andet. Foruden dette vil du lære at formulere dig på andre sprog og at anvende diverse IT-programmer.

Advokatsekretær

Vælger du specialet advokatsekretær, vil du komme til at lære om retssager og at udarbejde dokumenter som for eksempel stævninger og testamenter.

Lægesekretær

Du lærer at skrive journaler og at have kontakt med offentlige myndigheder og andre sundhedsfaglige områder samt patienter.

Offentlig administration

På denne specialisering vil du lære om journalarbejde og informationsopgaver. Du vil også lære om sagsbehandling, som for eksempel kan være en borgers henvendelse til kommunen. Du vil i denne sammenhænge lære at finde oplysninger og lave løsningsforslag.

Revision

Vælger du at uddanne dig indenfor revision, vil du komme til at beskæftige dig med forskellige typer af regnskabsopgaver og lære om virksomhedens regnskaber.

Spedition og shipping

Du vil lære om transportplanlægning, og hvordan man sender varer på tværs af lande. Du lærer at udarbejde de relevante dokumenter samt at sørge for forsikring.

Økonomi

Du lærer at lave regnskaber og budgetter herunder bogføring af indtægter, virksomhedens udgifter og lønninger samt at deltage i virksomhedens økonomistyring.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

De fleste virksomheder har en kontorfunktion – du kan derfor få job i mange forskellige virksomheder som kontoruddannet.

Har du mod på mere uddannelse som færdiguddannet, har du rig mulighed for dette. Når du har afsluttet din kontoruddannelse, har du en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX-bevis). Du kan dermed videreuddanne dig på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Det vil sige, at du efter endt uddannelse har mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse såsom en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Hvad får en kontorelev i løn?

Som elev vil du modtage løn under dit forløb. Du kan se, hvad en kontorelev får i løn ved at klikke på linket herunder, hvor du kan finde overenskomsten indenfor faget.

Lønforhold

Overenskomsten afgøre, hvad du kan få i elevløn. Du skal derfor holde dig opdateret omkring, hvorvidt der bliver indgået en nye overenskomstaftale mellem arbejdsgivere og fagforening. Det vil nemlig kunne påvirke, hvad du får i løn som elev.

Har du spørgsmål omkring elevløn, bedes du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.